ETMD Tüzel Üyelerinden Teknik İpuçları – LEGRAND

LEGRAND Sizler İçin Hazırladı

Hata akımının indüksiyon ocakları ve led aydınlatmalar gibi DC bileşen yaratan yüklerden dolayı sinüsoidal olmadığı durumlarda A tipi kaçak akım anahtarı kullanımı elektrik sisteminin gereksiz açmalardan etkilenmesini engelleyerek enerji kayıplarının önüne geçer.

Enerji analizörü farklı elektriksel parametrelerin anlık değerlerinin görüntülenmesi ve/veya ölçülen parametrelerin uzaktan izlenmesini sağlarken kalite analizörleri bir enerji analizörünün yapmış olduğu bu işlevlere ek olarak enerji analizörleri tarafından ölçülemeyen enerji kalitesi problemlerini de gerilim yükselmesi, gerilim düşümü, gerilimin anlık değişimi ölçülmesini ve ölçülen verilerin geçmişe yönelik kayıt altına alınması ve istendiği zaman görüntülenip rapor alınmasını sağlar.

Kesintisiz güç kaynağında cold start özelliği elektrik enerjisinin olmadığı durumda kesintisiz güç kaynağını doğrudan akülerden çalıştırabilme özelliğidir. Şebeke geriliminin olmadığı durumlarda cold-start özelliği bulunmayan kesintisiz güç kaynakları devreye alınamaz. Cold-start özelliği olan kesintisiz güç kaynakları her durumda devreye girebilir ve kesintisiz enerji için gereken kaynağı sağlayabilirler.

Permütatör anahtar nedir?

Permütatör anahtar bir aydınlatma tesisatının üç farklı noktadan kontrol edilmesini sağlayan anahtar mekanizmasıdır. Elektrik sektöründe deviatör veya aravavien olarak da isimlendirilmektedir. Normal şartlar altında ülkemizde bir çok yapıda tek bir aydınlatma hattının iki farklı noktadan kontrolü için vavien tesisat yapılmakta olup iki farklı noktanın yetersiz kaldığı yani üçüncü bir kontrol noktasının da ilave edilmesi gerektiği durumlarda permütatör anahtar tesisata bağlanabilir.