ETMD Tanıtım

Derneğimiz;22 Şubat 2000 yılında Elektrik Mühendisliği meslek uygulama teknolojilerinin uluslararası seviyede yürütülmesini sağlamak amacı ile kurulmuştur.Elektrik Mühendisliğinin sürekli gelişmesinde güvenilir ve tercih edilen bir sivil toplum kuruluşu olarak ‘’Mühendislik’’ yaklaşımı ile örgütlenme yönünde çalışır.

Uluslararası mühendislik standart ve teknolojilerini Türk Elektrik Mühendisliği’nce uygulanabilir hale getirmek, meslek ve ihtisas odaları, üniversiteler, kamu kuruluşları ile birlikte daha iyisini yapmak için çalışmalar yapmayı sorumluluk ve görev kabul etmiştir.

Misyon ve Vizyon

Elektrik Mühendisleri Derneğinin, uğraş verdiği konuların sadece dört tanesi üzerinden derneğimizin bakış açısını ifade etmek istersek;

Proje Ve Tasarım

Elektrik uygulaması, talep edilen ihtiyaca cevap verecek mühendislik yapısı içerisinde tasarlanan, malzeme ve uygulanacak çözüm seçimleri yapılan, ilgili taraflarca onaylanan çizim, tarif, örnek ve kurallarla çerçevesi belirlenerek uygulanması beklenen evrakların bütünü ile başlar.

Proje ve tasarım aşaması dediğimiz bu başlangıç ne kadar düzgün, uygulanabilir, geleceğin teknolojileri doğrultusunda ve standartlar çerçevesinde yapılmışsa ortaya çıkan eser, mühendislik açısından son derece sağlıklı, tüketici açısından da son derece memnun edici olur.

Malzeme Kalitesi

Elektrik Mühendisliğinde kullanılan malzemelerin kalitesi, işin yapımı ve tüketicinin güvenliği açısından diğer mühendislik dallarında kullanılan ürünlere nazaran çok daha önemlidir. Düşük kalitede olup dokunulması gereken ürünlerde çarpılma, göz ile görünmeyen sıva veya toprak altına gömülü ürünlerde ise yangın tehlikesi riski oldukça fazladır. Elektrik malzemelerinde, kaliteli ürün ile kabul edilecek seviyedeki kalitesiz ürün arasındaki fiyat farkı toplamda %10 mertebelerinde olması ve bu %10’luk oranın inşaat maliyetine yansıması en fazla %0,85 (Binde 8,5)’i geçmemesi, alınan riskin ne kadar büyük olduğunu ve alınmaması gerektiğini gösterir.

Uygulama

Elektrik Tesisat Uygulamalarının eğitimli, yetkili, yetkin ve teknik vasıflara sahip kişilerce yapılması zorunludur. Pano montajı, motor tesisatı ve bağlantıları, iç tesisat, endüstriyel tesisat, ölçme ve kontrol, YG, OG, AG işleri gibi sayabileceğimiz elektrik içeren onlarca başlıkta yapılan işlerin ehil kişilerce yapılması zorunludur. Bu zorunluluk kullanıcı olan her kesimi rahatlatacağı gibi bunun dışında kalanlarında güvenliğini sağlamak hususunda ciddi bir gerekliliktir.

Kontrol Ve Denetim

Güvenin kontrole mani olması gibi hamasi yaklaşımlarda bedel ödenmesi kaçınılmazdır. Yukarıda bahsedilen konuların her aşamasının denetlenmesi, kontrol edilmesi ve kayıt altına alınması gerekliliktir. Bunun için gerekli olan yönetmelik ve şartname gibi onaylanmış belgeler tesisat mühendisliğinin rehberidir. Bu rehberler günümüz şartlarına uyumlu ve güncel olmaya mecburdur.

Göz ardı edilmesi durumunda yaşanabilecek temel iki olumsuz olay;

Yangın

2012-2016 beş yıllık dönemin ortalaması göz önüne alındığında ilk üç sırada yangınların yaklaşık ‘%42,9’unun sigara, %21,5’inin elektrik kontağı ve %6,3’ünün kasıt nedeni ile meydana geldiği gözlemlenmiştir. (İ.B.B. İtfaiye Daire Başkanlığı 2017 yılı istatistikleri, http://itfaiye.ibb.gov.tr/) güncelelemek gerekir mi acaba ?

İş kazası

İş kazasının meydana geliş şekli açısından ise; ilk sırayı yüksekten düşme (%23,8) almış, bunu elektrik çarpması (%21,4) ve göçük altında kalma (%5,1) izlemiş, (%28,3) olguda ise kazanın meydana geliş şekli belirtilmemiştir. (Adli Tıp Dergisi 2005; 19(3): 29-36)

Teknik olmayan sebepler konu dışı olduğundan genel olarak ifade edilen “Elektrik Kontağı” ndan çıkan can ve mal kaybına sebep olan yangınlar %42’nin üstüne çıkmaktadır. “Elektrik” kaynaklı iş kazaları da benzer orandadır.
Bu istatistiklerden görüldüğü gibi Elektrik, hayatımızın hem itici hem de yönetilip kontrol edilmediği takdirde yıkıcı gücü olabilmektedir.

Bu gücün kullanıcılar ile buluştuğu noktaları tasarlayan, üreten, uygulayan, denetleyen mühendislerin bir araya geldiği ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ ’miz 22 Şubat 2000 tarihinde tamamen katılımcı mühendis ve firmaların desteği ile çaba gösteren bağımsız bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak çalışmalarına başlamıştır.

Elektrik Mühendisliği’nin ve meslek uygulamalarının en az kabul edilebilecek seviyelerde ilerleme ve gelişiminin hayata geçirilmesi için; teknolojik gelişmelerle Akademik, Teknik, Kamu ve Sektör kaynaklarından faydalanıp hep birlikte Elektrik Mühendisliği ve Mühendislik Kuruluşlarının gelişmesine yönelik çalışmalar yapmak ve programlar geliştirmek amaçlanmaktadır..

Derneğimiz, Elektrik Mühendisliği açısından canlı, cansız tüm değerlerimizi bugününü ve yarınını güvenli kılmayı, sektörümüzü ve mesleğimizi sürdürülebilir bir şekilde geleceğe hazırlamayı hedefler. Bu sebeple ilgili konular hakkında çalıştaylar, eğitimler ve seminerler düzenler, teknik kitaplar ve çeşitli yayınlar ile sektörümüzde bulunan mühendis ve diğer paydaşlarımızın bilgilerinin arttırılması ve tecrübelerin paylaştırılması için çalışır ve çalışılmalarınında süreklilik arz etmesini ister.Yürütmekte olduğumuz projelerimizin yanında planlanmış, ancak hayata geçirilmeyi bekleyen projelerimizi daha da hızlandırarak sektörümüzün tamamına ulaşacak şekilde, coğrafi yaygınlığı da artırmak amacı ile 25 Haziran 2018 tarihinden itibaren “Kurumsal” üyeliği başlatmış bulunmaktayız.

Yüklenmiş olduğumuz sorumluluğun farkındayız, bu çalışmaları gerçekleştirirken tüm yapılanların ve yapılacakların kendi ailemiz ve toplumumuz için, ülkemiz ve sektörümüzün geleceği için olması bizi heyecanlandırmaktadır.
Siz değerli meslektaşlarımızı ve sektörümüzün en değerli kurumlarını, ailelerimize ve toplumumuza hizmet etmek, değerlerimizi gelecek nesillere aktarmak ve bu maksatla hep beraber çalışmak için bireysel ya da kurumsal olarak üye olmaya davet ediyoruz.

Unutmayınız ki birlikte daha güzel şeyler yapar, bilinçli, teknolojiden, bilimden ve ilimden ödün vermeyen sağlıklı bir geleceği beraberce inşa etmenin onuruna, gururuna sahip oluruz.