Yüksek verimli motor ve sürücülerin enerji tüketiminin azaltılmasındaki hayati rolü