Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayi Zirvesi

ETMD Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mustafa CEMALOĞLU Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayi Zirvesinde sunum yaptı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye İMSAD işbirliği ile İstanbul’da düzenlenen, Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayi Zirvesi’ne Genel Sekreterimiz Sn. Ahmet Nuri İŞLEK’in eşliğinde Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Mustafa CEMALOĞLU katılmışlardır.

Zirvede Bakanlık adına Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk ÖZLÜ, Müsteşar Yardımcısı Zübeyde ÇAĞLAYAN konuşma ve sunum yapmışlardır. Ayrıca Türkiye İMSAD ADINA Başkan Sn. Ferdi ERDOĞAN ve Genel Sekreter Sn. Aygen ERKAL sunumları ile katkı sağlamışlardır.

Sn. Mustafa CEMALOĞLU gerçekleştirdiği sunumda sanayide katma değerli ve yüksek teknolojili ürünlerin payını arttırmak yolunda uygulanması gereken süreçleri paylaşmıştır. Süreç başlıkları özetle aşağıdaki maddelerde tarif edilmiştir.

A. Uygulama;

 • İnşaat sektöründe kullanılan elektrik malzemelerinin sertifikasyonu
 • Kullanılan malzemelerin ihtiyaçları karşılayabilmesi
 • Her kalitede ürünün piyasa arzı ve talebinin olması
 • Kullanılan malzemenin kullanılacağı yere uygun seçimi ve uygulaması

Hedef: Resmi kurumların bünyesinde olan kontrol mekanizmasının denetleme tekniğinin yatırımcı ve mühendislik (kalite, yararlılık ve teknoloji) beklentilerini karşılayacak standartlarda hazırlanması, sertifikalandırılmış sektör deneyimli özel kurumlara yetki ve sorumluluk verilerek yapacakları denetlemelerin sonuçlarının onay mercilerine sunulma mecburiyeti getirilmesi.

B. Malzeme, donanım ve cihaz üretimleri;

 • Ülkemize giren ithal malzemenin kalite seviyesinin netleştirilmesi ve sınıflandırılması
 • Yarı mamul sınıfındaki ürünlerin kalite seviyesinin netleştirilmesi ve sınıflandırılması
 • Bu malzemelerin kullanıldığı ürünlerin de imalat sonrası sınıflandırılması ve sertifikalandırılması
 • İthal edilen bitmiş ürünlerin sınıflandırılması
 • Tüm Ar-Ge çalışmalarının ve üretimlerinin üniversiteler gözetiminde ve kontrolünde yapılması
 • Konunun etraflıca ön yargıya mahal bırakmayacak şekilde tarifleneceği Milli Standartlarımızın oluşturularak yazılı belge haline getirilmesi

Hedef: Üretilen cihaz ve yan ürünlerinin ithal ürünlere tercih edilecek seviyeye çıkarmak.

C. Yüksek Teknoloji ürünlerinin Yurt içinde yapılması,

Eğitimde;

 • Lise öğretiminden başlayarak genç dimağların üretkenliğe sevki
 • Proje esaslı Lise ve Lisans öğrencilerine Mikro desteklerin sağlanması
 • Başarılı projelerin ve sahiplerinin korunup uygulamaya aktarılmasının sağlanması

Küçük ve Orta ölçekli üretim yapan firmalarda;

 • Ar-Ge için doğru yol haritası
 • Ar-Ge bilgi tıkanıklığı
 • Ar-Ge finansman sıkıntısı
 • Üretimin duyurulması ve pazarlanması

Hedef: Var olan ürünlerin geliştirilmesi, var olmayanların da üretilmesi.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayi Zirvesi 1