Türkiye İMSAD Yapı Sektörü Raporu Yayımlandı !

Günümüzde sağlıklı kararlar alınması ve rekabet gücünün artırılması ancak doğru, düzenli, tarafsız bilgi ve verilerle mümkündür. Biliyoruz ki, bir sektör ile ilgili veriler ancak o sektörü temsil eden kuruluşlar tarafından sağlıklı bir şekilde aktarılabilir.

İnşaat malzemeleri sanayisinin çatı örgütü Türkiye İMSAD olarak, içinde bulunduğumuz sektörel ağdan gelen bilgileri rafine edip Türk Yapı Sektörü’nün en büyük ihtiyaçlarından biri olan toplu veri kaynağını sektöre ve kamuoyuna sunmayı görev edindik.

Bu doğrultuda yürüttüğümüz titiz çalışmalar neticesinde Türkiye İMSAD Yapı Sektörü Raporu 2020′ yi tamamladık. Ülkemizden, dünya ekonomisinden ve inşaat sektöründen güncel temel bilgileri içeren Türkiye İMSAD Yapı Sektörü Raporu’nun önemli bir başvuru kaynağı olacağına inanıyoruz.

Raporu görüntülemek için;

İMSAD Logo