Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) – Enerjide Dijitalleşme Çağrısı!

Yeşil enerji geçişi için yapay zeka, makine öğrenimi, dijital ikiz, siber güvenlik, blok zinciri, büyük veri, bulut bilişim, akıllı şebeke/şarj, IoT ve AR/VR konularında kamu, üniversite ve sanayi kurumlarını bir araya getirerek ülkemizin ihtiyaç duyduğu ticarileştirilebilir teknolojileri geliştirmeyi amaçlayan; Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) – Enerjide Dijitalleşme çağrısında bulundu.

  • Başvuru tarihi 3 Kasım 2023 – 6 Şubat 2024 arasındadır.
  • Çağrının toplam bütçesi 100 milyon TL’dir.
  • Teknoloji Hazırlık Seviyesi (THS) en az 4 olan projelerin, THS 8 seviyesine çıkarılıp gerçek ortamda kullanılabilecek bir ürüne dönüştürülmesi hedeflenmektedir.

Öncelikli Ana Konular:

  • Yenilenebilir enerji santrallerinde dijital teknolojiler,
  • Enerji üretim, iletim ve/veya dağıtım aşamalarında dijital teknolojiler.

Proje Organizasyonunda:

  • En az bir kamu kurum/kuruluşu veya üniversite Proje Yürütücüsü Kuruluş (PYK) olarak görev almalıdır.
  • Sanayi Ortağı PYK olarak görev almalıdır.

Çağrıyla ilgili tüm detaylara www.tenmak.gov.tr > Destekler > TUGEP Destek Programı > Çağrılar kısmından ulaşabilirsiniz.

Enstitü; ülkemiz enerji kaynaklarının üretimi, iletimi ve dağıtımı süreçlerindeki ürün ve teknoloji alanlarında Ar-Ge ihtiyaçlarını karşılamak, yerli ürün ve teknolojilerin geliştirilmesini sağlamak için TENMAK çatısı altında kurulmuştur.

Çağrıyla ilgili Enstitü ile birlikte yapılabilecek işbirliklerini görüşmek için iletişime geçebilirsiniz.

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) – Enerjide Dijitalleşme Çağrısı! 1