SEDEFED Üyelerine İş Etiği Deklarasyonu Yayınladı!

17 Şubat 2022 tarihinde iki oturum halinde gerçekleştirdikleri Etik İş Yaşamı Çalıştayı’ nın bir ürünü olan SEDEFED Etik Deklarasyonu ve SEDEFED Dernekler Yararına İş Etiği İlkeleri’ni paylaşmaktan mutluluk ve gurur duyduklarını belirttiler.

SEDEFED Etik Deklarasyonu TEİD ve KPMG’nin değerli katkıları ile hazırlanarak 18 Mayıs 2022 tarihinde fiziki olarak gerçekleştirilen Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı’nda üye derneklere imzaya açıldı.

SEDEFED’in kabul ettiği Etik İlkeleri’ni ETMD’ ninde üyelerinden olduğu tüm üye derneklerin kendi vizyon, misyon ve değerleri kapsamında uyarlamasına uygun bir versiyonunu Dernekler Yararına İş Etiği İlkeleri olarak sunuldu.

Değerli destekleri için TEİD ve KPMG’ye ve tüm üye derneklere tekrar teşekkür edildi.

Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) Genel Sekreterliği
+90 212 251 73 00
info@sedefed.org