Schneider Electric, 6,10/10 Puanla 2018’De Sürdürülebilirlik Hedeflerini Aştı

Schneider Electric, 6,10/10 Puanla 2018’De Sürdürülebilirlik Hedeflerini Aştı 1

Basın Bülteni

Schneider Electric, 6,10/10 Puanla 2018’De Sürdürülebilirlik Hedeflerini Aştı
·Schneider Electric, Sürdürülebilirlik Etkisi 2018-2020 Raporunu Açıkladı. 2018 Yılı 4. Çeyrek Sonuçlarına Göre, Şirketin Enerji Ve Sürdürülebilirlik Hizmetleri’nin Cirosu, 2017’Ye Kıyasla %13,8 Artış Gösterdi.
·Schneider Electric’in Satışlarının %45,7’Lik Kısmı Yeni Green Premium Çevre Dostu Etiketine Sahip Ürünlerinden Geldi.
·Şirket Çalışanlarının %75’I Grubun Yeni Global Aile İzin Politikası Kapsamında Çalışarak Özel Ve Iş Yaşamı Dengesinde Küresel Standartlar Üzerinde Haklardan Faydalanıyor.

Enerji yönetimi ve otomasyonda dünya çapında uzman olan Schneider Electric, Sürdürülebilirlik Etkisi 2018 dördüncü çeyrek sonuçlarını duyurdu. Rapora göre Aralık 2018 sonu itibariyle elde edilen 10 üzerinden 6,10’lik puanla şirket, 2018 yıl sonu için 10 üzerinden 5 olan Schneider Sürdürülebilirlik Etkisi hedefini aştı.

Schneider Electric, COP 21 ve Birleşmiş Milletler hedefleri doğrultusunda oluşturduğu ve 21 göstergeden oluşan Schneider Sürdürülebilirlik Etkisi taahhütlerini her yıl dört rapor halinde kamuoyuyla paylaşıyor. 2018 yılı kümülatif sonuçlarını açıklayan şirket, hedeflediği puanların üstüne çıkarak oldukça büyük bir başarı kazandı.

Schneider Electric Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı Gilles Vermot Desroches taahhütler hakkında şu şekilde konuştu; “Schneider Sürdürülebilirlik Etkisi kapsamındaki 21 hedefimiz için 2018’de mükemmel bir performans elde ettik. Geçtiğimiz dönemde attığımız adımlar sayesinde birçok ödüle ve unvana layık görüldük. Çok Uluslu Şirketler kategorisinde The Circulars 2019 ödülüne layık görülmemiz, Fortune dergisi tarafından Dünyanın En Beğenilen Şirketleri arasında seçilmemiz, üst üste 8’inci senede CDP Climate A listesinde yer almamız ve üst üste 7’inci senede Corporate Knights tarafından Dünyanın Sürdürülebilir En İyi 100 Şirketi sıralamasında yer almamız bunlardan bazıları. Bu ödül ve unvanlar, çabalarımızı sürdürmeye ve sektöre bu zorlukları aşma konusunda öncülük etmeye teşvik ediyor. Dolayısıyla hedeflerimizi daha da yukarılara çıkartmayı planlıyoruz. Bu doğrultuda, iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik, gelişim ve sağlık gibi temel sorunlar üzerine eylem planlarımızı uygulamayı hızlandıracağız.”

Sürdürülebilirlik adına güvenilir adımlar

Schneider Sürdürülebilirlik Etkisi raporuna göre şirket, 6,10/10 puan ile 2018 için 5/10 hedef puanını aştı. Ayrıca şirketin Enerji ve Sürdürülebilirlik Hizmetleri’nin 2018 cirosu, 2017’ye kıyasla %13,8 artış gösterdi.

Schneider Electric, 6,10/10 Puanla 2018’De Sürdürülebilirlik Hedeflerini Aştı 2

İklim

  • Ulaşımda CO2 verimliliği göstergesi; %-1’lik hedefe kıyasla 2018’de CO2 emisyonu %1,8 arttı. Bunun başlıca nedeni olarak 2018’in ilk çeyreğinde şirketin ITD iş kolunda, hava taşımacılığında yaşanan artış ve 1’inci ve 2’inci çeyrekte Kuzey Amerika’da yüksek seviyelerde yurt içi hava taşımacılığından kaynaklanan CO2 emisyonundaki artış gösteriliyor.
  • Enerji ve Sürdürülebilirlik Hizmetlerimiz için ciro artışı göstergesi; 2018’de %+13,8 ile çok güçlü bir performans elde edildi. Bu yüksek büyümeyi tetikleyen faktörler ABD’deki kamu sektörü ile enerji verimliliği iş birliği ve temiz teknoloji alanındaki kilit kazanımlar olarak gözüküyor. Enerji kaynakları işi de büyümeye katkı sağlıyor. Şirket, Enerji ve Sürdürülebilirlik Hizmetleri satışlarında 2020’de, 2017’ye göre %25 artış hedefliyor.

Döngüsel ekonomi

  • Yeni Green Premium programı kapsamında satışlar göstergesi; 2018’in dördüncü çeyreği için elde edilen sonuç %45,7. Schneider Electric’in Green Premium çevre dostu etiketi, daha müşteri odaklı olmak adına 2018’de yükseltildi. Çevresel talepleri ekleyerek ve dış kuruluşlarla iş birliği yaparak Schneider Electric, müşterilerinin kendi sürdürülebilirlik hedeflerini destekleyen değer önerileri sunabiliyor. Green Premium çevre dostu etiketi ile elde edilen çevresel bilgiler sayesinde Schneider Electric, müşterilerin Yeşil Bina sertifikaları almalarına yardımcı oluyor. Ürünlerden sonra, çevre dostu etiketin kapsamı hizmetler ve yazılımları da içerecek şekilde 2019 itibariyle genişletileceği belirtiliyor.

Sağlık ve Haklar

  • Aile İzni politikamızın tamamen uygulandığı ülkelerde çalışanlar göstergesi; Bu gösterge rapora ilk kez eklendi. Grup çalışanlarının %75’i Grubun yeni Global Aile İzin Politikası kapsamında yer alıyor. Schneider Electric’in en iyi 10 işletme bölgelerinden 7 ülkede (Çin, Fransa, Hindistan, Meksika, İspanya, Birleşik Krallık ve Birleşik Devletler) dahil olmak üzere 59 ülkede bu politika, ilk senesinde tam kapsamlı olarak uygulandı. Türkiye de yine bu ülkeler arasında yer alıyor. Global Aile İzin Politikası, kapsamı bakımından sektörde lider ve dünyanın her yerinden Grup çalışanlarını, en önemli anlarında ücretli kişisel izin vererek ve özel yaşamlarını ve işlerini daha iyi yönetmelerini sağlayarak destekliyor. Politika, birincil ve ikincil ebeveyn izni için küresel asgari ücretli izin standartları, yaşlı bakımı veya ciddi bir sağlık durumu için bakıma ihtiyaç duyan bir aile ferdi için bakım izni ve birinci dereceden aile üyeleri için ölüm iznini içeriyor. Grup, aile, yaşam ve iş tanımının her geçen gün değiştiğini göz önünde bulundurarak “izin” ve “aile” kavramlarını kapsayıcı bir şekilde birleştiriyor.

Etik

  • Özel saha değerlendirmeleri ile İnsan Hakları ve Çevre yeterliliği almış tedarikçiler göstergesi; 2018 sonunda 155 tedarikçi denetimi tamamladı. Schneider Electric, Grup stratejisi ve vizyonuna uygun olarak ve 2017-Kurumsal Farkındalık Görevine ilişkin Fransız yasası uyarınca, bir farkındalık planı uygulamaya karar verdi. Bu kapsamda, iş gücü uygulamaları, sağlık ve güvenlik ve çevre konularında en çok riske maruz olan tedarikçilerin tespit edilmesi ve yönetilmesi yer alıyor. 2018’in başlarında, Schneider Electric’in Responsible Business Alliance (RBA) ile olan iş birliği sayesinde yararlanabildiği uzman haritalama aracıyla (Verisk Maplecroft) bir global tedarikçi risk haritalandırma çalışması gerçekleştirildi. Grubun risk yönetimi süreci, 3 yıl içinde bu tedarikçilerin 300’ü için yerinde denetimler, risk seviyesine ve tedarik hacmine göre seçilen bir dizi önlem ve kontrol eylemini içeriyor.

Gelişim

  • İmkanları az olan ve enerji yönetiminde eğitim görmüş çalışanlar göstergesi; Bu gösterge kapsamında 45’in üzerinde ülkede 196.162 kişi eğitim programında yer alıyor. Program 2009’da başladı ve 2 sene içinde 150.000 kişiye daha ulaşmayı hedeflendi. Şimdiden bunun çok daha üstüne çıkan şirketin 2025 hedefi 1 milyon kişi. Sunulan destekle eğitim gören kişiler kalifiye bir işe erişebiliyor veya bir iş kurabiliyor ve yaşamdan beklentilerini geliştirerek toplumlarında modern ve güvenilir enerjiye daha iyi erişime katkıda bulunabiliyorlar. Bugün, programın karşılaştığı en büyük zorluk, projeleri çoğaltabilecek yerel ve küresel oyuncularla uzun vadeli bir ortaklık politikası izleyerek eylemlerin etkisini artırmak. Gelecek yıllar için üç öncelik söz konusu. Bunlar; girişimcilik, kadınların enerji mesleklerine dahil edilmesi ve eğitim verenlerin eğitilmesi. Bu doğrultuda şirketin en büyük ortaklıklardan biri olan IECD (Avrupa İşbirliği ve Kalkınma Enstitüsü) ile Lübnan, Fas, Mısır, Nijerya, Fildişi Sahili ve Vietnam’da eğitim merkezleri açıldı.

Schneider Electric taahhütleriyle göz dolduruyor

Schneider Electric şimdiye dek kendisine koyduğu tüm taahhütleri yerine getirmeyi başardı. Bu başarısının göze çarpması da gecikmedi. Şirketin bu doğrultuda aldığı ödül ve unvanlar şu şekilde;

  • Fortune Dergisi 2019’da Dünyanın En Beğenilen Şirketleri listesinde yer aldı.
  • Döngüsel ekonomideki katkılarından ötürü “Çok Uluslu Şirketler” kategorisinde “The Circulars 2019” ödülünü aldı.
  • Son 8 yıldır CDP Climate A listesinde yer alıyor ve Su programında B derecesine sahip.
  • Son 7 yıldır Corporate Knights tarafından Dünyanın Sürdürülebilir En İyi 100 Şirketi sıralamasında yer alıyor, bu kapsamda Endüstriyel Konglomeratlar sırlamasında ise bu yıl 3’üncü sıraya yükseldi.