Sanayi Doktora Programı” Çağrısına” En Hızlı Adım Ve Ilk Imzalardan Biri Federal Elektrik Firmasından.

Sanayi Doktora Programı” Çağrısına” En Hızlı Adım Ve Ilk Imzalardan Biri Federal Elektrik Firmasından. 1

Cumhurbaşkanlığı’ nın açıkladığı 100 günlük Eylem Planı çerçevesinde ilan edilen “Sanayi Doktora Programı” çağrısına” en hızlı adım ve ilk imzalardan biri Federal Elektrik firmasından.

Sanayi Bakanlığı tarafından; Ülkemizin 2023 yılı öncelikli alan hedefleri kapsamında, sanayimizde ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağını üniversite-sanayi işbirliği ile yetiştirilmesine yönelik Sanayi Doktora Programı Çağrısı yapıldı. Programa ilk başvurulardan birini, Federal Elektrik firması ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ile ortaklaşa yaptı.

Kısa bir sürede başvurularını yapan ve yaptıkları başvurularının kabul edildiğini söyleyen firma yetkilileri programla ilgili detaylar hakkında kısa bir bilgilendirme yaptılar. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’ nın bu programdan bahsetmesi ile aksiyonumuzu hemen aldık. Çünkü böyle bir proje aklımızda olan ve yıllardır üniversitelerle ortak yapmak istediğimiz ana noktaları kapsıyordu.

Ülke geleceğinin Ar-Ge çalışmalarına bağlı olduğunu, Ar-Ge çalışmalarında da Üniversite Sanayi işbirliğine büyük önem verdiklerini belirten firma yetkilileri, bu projelerin özlenen Sanayi Üniversite işbirliğini sağlayacağına inandıklarını belirttiler.

Üniversitenin içinde olmadığı Ar-Ge projelerinin bir ayağının eksik olacağını söyleyen yetkililer, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ile bu çalışmalara başlamanın da ayrı bir sevinç ve gurur kaynağı olduğunu belirttiler.

Bu projelerle sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli Doktoralı personelin sağlanması ve istihdam edilmesi noktasında büyük katkı sağlayacağını, devletin vermiş olduğu bu desteğin çok önemli ve yerinde bir karar olduğunu belirttiler.

Özellikle sanayi sektörü araştırma – geliştirmeye, kaliteye öncelikli olarak önem verirse varlığını sürdürür ve ülkeye katma değer sağlar.

Federal Elektrik olarak bu konularda hep öncü firma olduk. Bu sene birçok projemizle gündeme geldik. Türkiye nin 910. Ar-Ge merkezini açtık, Tübitak’ ta toplamda 26 projemiz onaylandı ve son 4 projesinde de “Başarı Belgesi” aldık. Aynı zamanda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda ürünlerimiz, teknolojik ürün kabul edilerek “Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi” almaya hak kazandı. Geçmiş deneyimlerimiz ve aldığımız başarılı projelerin oluşturduğu kültür ile Sanayi Doktora Programında da başarılı projelere üniversitemiz ile birlikte imza atacağız.