RFID nedir? RFID Etiketlerinin Avantajları Nelerdir?

HellermannTyton, elektrik kabloları ile veri ağları altyapılarının işaretlenmesi, korunması, izole edilmesi, bağlanması, kurulumu, sabitlenmesi ve gruplanarak birleştirilmesi alanlarında faaliyet göstermektedir. Bu ürün gruplarında önde gelen üretici ve tedarikçilerdendir. Bunun yanı sıra müşteriye özel endüstriyel uygulamalar için de parçalar geliştirmektedir.

Modern standartlarda 18 üretim tesisimiz ile 13 farklı noktada ürün geliştiriyoruz. Bünyesindeki 6000 çalışanıyla HellermannTyton bugün 39 ülkede en yüksek standartlarda hizmet sunmakta ve müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda danışmanlık yapmaktadır.

RFID nedir?

RFID, nesneleri veya insanları otomatik olarak belirlemek için radyo dalgalarını kullanan teknolojiler için genel bir terimdir. Veri transferi, elektromanyetik dalgalar ile gerçekleşmektedir.

RFID nedir? RFID Etiketlerinin Avantajları Nelerdir? 1
Her durumda RFID’in tanımlanmasını sağlamak için tanımlamak istediğiniz parçaların, bir okuyucunun talebine cevap verebilen RFID aktarıcısı ve RFID etiketine ihtiyacı vardır. Bu, sistemin adını açıklayan ve yalnızca aktarıcı ile okuyucu arasında direk temas gerekliliğinin ortadan kaldırılmasını sağlayan radyo dalgalarıyla yapılmaktadır.

RFID teknolojisi, temassız ve görüşsüz olarak ilgili ürünlere bilgi aktarılmasını mümkün hale getirmektedir.

HellermannTyton, hızlı ve hassas raporlama oluşturmak için RFID okuyucularıyla okunabilen pasif RFID teknolojilerinin (RFID etiketlerine sahip kablo bağları ve aksesuarları) ürün gruplarını sunmaktadır.

Kablo bağlarındaki pasif RFID etiketleri aşağıdaki gibi uygulamalar için kullanılmaktadır;

 • Kaynak ve ürün yönetimi
 • Hırsızlığı önleme ve izlenebilirlik
 • Güvenlik etiketlemesi
 • Önemli bakım
 • Servis doğrulama ve zaman kaydı
 • Sızıntı saptama
 • Bagaj etiketleme
 • Araç belirleme
 • Otomasyon prosesleri

RFID takip, RFID kablo bağları ve aksesuarlarıyla akıllı çözümler

HellermannTyton, RFID takip ve tanımlama işlemlerinizi daha üretken hale getirmek için çeşitli RFID kablo bağları, aksesuarlar ve RFID okuyucuları geliştirmiştir.

 • Üretimde üretkenliğin artırılması: RFID etiketli kablo bağlarının birçok fonksiyonu bir araya getirmesi sayesinde, pek çok adım ortadan kaldırılmaktadır – bağlama, demet haline getirme, etiketleme, belirleme, ürün güvenliği…
 • RFID takibi ve zorlu ortamlarda bile çok daha güvenilir etiket ve belirleme ürünleri: RFID etiketinde saklanan bilgiler, her zaman en uç noktadaki üretime ait ve işlevsel ortamlarda dahi okunabilir kılmaktadır.
 • Erişilemez parçaların işaretlenmesi ve tanımlanması: Barkodlu etiketler gibi geleneksel kimlik belirleme yöntemleri zorlukla okunurken RFID kablo bağları güvenilir bir alternatiftir.
 • Endüstri 4.0’daki uygulamaların desteklenmesi: Akıllı fabrikanın amaçları da kısıtlanmamaktadır. Günümüzde, kablo bağları neredeyse her endüstride kullanılmaktadır, RFID teknolojisiyle birlikte Akıllı Fabrika kavramı desteklenebilmektedir.

RFID Etiketlerinin Avantajları

Birçok görev birleştirilmiştir: Kablo bağı; bir bilgi taşıyıcı, ürün etiketi ve kablo bağlama işlevini yerine getirir – her biri aynı zamanda

• RFID etiketi şeklinde benzersiz kimlik tanımlama, benzersiz kod ile programlanmaktadır
• Hızlı ve kağıtsız veri toplama
• Raporlarda yazım hatalarının ortadan kaldırılması
• Kağıt işinin azaltılması sayesinde işçilik saatlerinin azaltılması
• Cihazların ve deponun kontrollü yönetimi
• Barkodlara nazaran daha fazla verinin tutulabilmesi
• Mevzuata uygunluk
• Güncel bilginin kolayca paylaşılması
• Ekipman denetimlerinin, bakım işleri vb. yönetilmesi
• Nemli, tozlu, kirli koşullar, aşındırıcı ortamlar, titreşim ve darbe gibi en zorlu ortamlarda güvenilir operasyon
• Temasa ve gözlemeye gerek yoktur.

RFID ne için kullanılır?

RFID takip birçok endüstride kullanılmaktadır. Tüm HellermannTyton RFID ürünleri, rutin bakım ve tamir işlemlerinin kolay yönetimi dahil, kaynak yönetimi, elektrik denetimi, envanter, dağıtım ve kiralama hizmetleri alanlarındaki ürünlerin güvenceye alınması, serileştirilmesi, takibi ve belirlenmesi için kullanılabilmektedir.

Envanter yönetimi için RFID takibi

RFID sistemleri değerli alet veya ekipmanları basitçe tanımlar ve yönetir. Bunun için etiketlenecek ürünün yalnızca benzersiz bir kodla programlanmış olan HellermannTyton RFID kablo bağı ile donatılması gerekmektedir.

Önceden programlanmış kodu veri tabanına bağlayabilir ya da veritabanı ihtiyaçlarınıza göre özel kod eklenebilir.

Her bir bileşenin takip edilebilir olması ürünlerin teslim alınmasında da fayda getirmektedir. Maliyetler daha şeffaf olmakta, değer akışı en uygun hale getirilebilmektedir. Taklit ürünlerin belirlenmesi daha kolaydır. RFID kablolarının kullanımı taklit ürünleri tamamıyla imkansız hale getirmektedir. RFID çipi benzersiz bir kimlik bilgisine sahiptir. RFID kablo bağları, üzerlerinde sakladıkları bilginin güvenilirliğini garantilemektedir.

Tehlikeli ortam için RFID takibi

RFID takibi için başka bir örnek olarak kıyıdan uzak (offshore) bir rüzgar santralini ele alın. Mühendislerin tamir veya bakım görevlerini yerine getirmeleri için genel olarak değerli ekipman kullanmaları gerekmektedir.

Envanteri yönetmek ve/veya ekipmanın yerini belirlemek için bir RFID kablo bağı kullanabilirsiniz. Programlanan bilgi, aletlerin kolayca takip edilmesi için bir bilgi ve yönetim aracı olarak hizmet veren veri tabanına bağlanabilir.

NFC teknolojisinin (Yakın alan iletişimi) yardımıyla mühendis, tablet bilgisayarındaki bir uygulamayı kullanarak RFID bağlantısıyla iletişim kurabilir. Bu yolla, kullanılmadan önce ekipmanın kontrol edilmesi ve iş bitirildikten sonra tekrar kontrol edilmesi mümkündür. Bu sistemle elde edilen büyük fayda, bu ürünlerin hem kullanıcısına hem de yöneticilerine kalıcı kontrol sağlamasıdır.

Zor koşullar için RFID takibi

Üretim tesisindeki koşullar, sıcaklık, kirlilik ve yağlar gibi zorlayıcı şartlara sahip olduğunda, farklı malzemelerden yapılan RFID kablo bağları ideal çözümdür. Örnek olarak, hortumların tamir işlemlerini gerçekleştiren hidrolik servis verilebilir. Aşırı zorlu koşullar bir araya gelmektedir. Hidrolik yağ, vida çözümü ve kir geleneksel etiketleme ürününü okunmaz hale gelene kadar tahrip etmiştir. Bu durum servis personeli için oldukça problemli bir durum olmuştur. Artık ilgilendikleri hortumun hangi tip hortum olduğunu belirleyememişlerdir. Hortumun üzerindeki maksimum basınç nedir? Hortum ne zaman yapılmış ve tesis edilmiştir? En son kim üzerinde çalışmıştır?

Servis şirketi için çözüm, yağdan ve ısıdan etkilenmeyen, metalden imal edilmiş HellermannTyton RFID kablo bağlarını kullanmak olmuştur.

İnşaat için RFID takibi

RFID takibi için vinç inşaatı gibi başka alanlara ait sayısız örnek vardır. Bir örnek: Önceki ürün etiketlerinin erişimi zor olmuştur ve müşterinin talebi üzerine uygulanan farklı boya katmanları sebebiyle artık okunamaz hale gelmiştir. Yerleşik olan çip sayesinde ve zorlu ortamlar veya boya katmanlarına karşı dayanıklı olması sayesinde HellermannTyton RFID kablo bağlarının kullanılmasıyla bilgi kalıcı olarak okunabilir olmaktadır.

Otomotiv endüstrisi için RFID takibi

Bileşenlerin takip edilebilmesi sayesinde süreçler basitleştirilmekte ve en uygun hale getirilmektedir. Örnek olarak, arıza durumu, bakım aralıklarının anımsanması veya gözetimi.

Burada, RFID kablo bağı aynı zamanda daha güvenilir olan ve geleneksel etiketleme çözümlerinden daha az çaba gerektiren bir güvenlik tedbiri olarak görev almaktadır.

Etiketleme ürünü olarak RFID kablo bağındaki bilginin doğruluğu garanti altına alınmaktadır. Bu, hangi çalışanın hangi özelliklerdeki hangi bileşeni hangi fabrikada ve hangi günde monte ettiğini çok hassas şekilde takip edebilmeniz anlamına gelmektedir.

RFID nedir? RFID Etiketlerinin Avantajları Nelerdir? 2

Yazar: Kaan FIRAT

Kardeş Elektrik– Kraus & Naimer Ürün Grubu Sorumlusu

RFID nedir? RFID Etiketlerinin Avantajları Nelerdir? 3
www.kardeselektrik.com.tr