ORGE ‘Sıfır Atık Projesi’ ile 526 Ton Atığı Ekonomiye Kazandırdı.

Kurulduğu günden bu yana 6 milyon metrekareyi aşan kapalı alanın elektrik taahhüt işini gerçekleştiren ORGE Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş., Türkiye’nin en büyük ve nitelikli elektrik taahhüt şirketlerinden biri… 2012’den bu yana halka açık olan ve ortalama 600 kişiye istihdam sağlayan şirket, şimdi de “Sıfır Atık Projesi” ile hurdadan milyon yaratarak başka bir ilke imza attı. 2015 yılında başlayan ve bugün önemli bir büyüklüğe ulaşan “ORGE Sıfır Atık Projesi” kapsamında 2021 yılsonu itibarıyla 526 ton atığı geri dönüşüm ile ekonomiye kazandırdıklarını belirten ORGE CEO’su Nevhan Gündüz, 2022 yılı için 3 milyon TL’ye yakın hurda geri dönüşüm geliri elde etmeyi hedeflediklerini söyledi

Sıfır Atık, literatürde “Olabildiğince az tüketerek ve az atık oluşturmak, atıkları kaynağında ayrı biriktirerek toplamak, ayrı toplanan atıkları ise geri kazanım yapmak ve bunun yanı sıra organik atıkları kompost ve gübre olarak kullanarak, düzenli depolamaya ve yakmaya hiç atık göndermemek” şeklinde tanımlanıyor. Ülkemizde ise atıkların yüzde 90’ı depolama alanlarına- vahşi yani izinsiz, doğaya ya da izinli düzenli depolama sahalarına-, yüzde 10’u da geri dönüşüm tesislerine gidiyor. Ülkemizin de içerisinde yer aldığı OECD ülkelerindeki ortalama ise yüzde 36 oranında geri dönüşüm ve kompostlama, yüzde 20 oranında enerji geri kazanımı amaçlı yakma, yüzde 42 oranında ise depolama olarak uygulanıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçen “Sıfır Atık Projesi”, 2018’de kanunlaşarak Temmuz 2019’da çıkan yönetmelik ile detaylı bir yasal çerçeveye kavuştu. “Sıfır Atık Projesi” kapsamında önemli çalışmalar yürüten ORGE Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş.’nin uygulamaları ve çalışmaları konusunda ORGE CEO’su Nevhan Gündüz, şu bilgileri veriyor: “ORGE olarak ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında önemli çalışmalar yürütüyoruz. Faaliyetlerimiz sırasında temel sarf malzemelerimizden kablo, plastik boru, kablo makarası vb. kaynaklı hurda atıklar oluşuyor. Kablo örneğinden ilerlersek, sektör ortalamalarına göre ince çaplı kablolarda yüzde 4’e, kalın çaplı kablolarda yüzde 2’ye ulaşan oranlarda hurda oluşumu söz konusu olabiliyor. 2015 yılında başladığımız ve son dönemde önemli bir büyüklüğe ulaşan ‘ORGE Geri Dönüşüm Programı’ kapsamında, özellikle kabloların faaliyetlerimizde kullanılması mümkün olmayan hurda kısmının tamamına yakınını geri dönüşüm ile tekrar kazanıyoruz. Malzeme maliyetimizin yüzde 20 ila yüzde 30’unu oluşturan kablolar, plastik boru ve kablo makaralarından çıkan 526 ton atığı depolamak ya da yakmak yerine geri dönüşüm ile ekonomiye kazandırdık. Bu kapsamda 2021 yılı içinde yaklaşık 160 tonu kablo kaynaklı 258 tonun üstünde atığın geri dönüşümünü gerçekleştirdik. Bir yandan önemli miktarda atığın çevreye vermesi muhtemel zararlarını önlerken, aynı zamanda 2021 yılında yaklaşık 2 milyon TL hurda geri dönüşüm geliri elde ettik. 2022 yılı için bu tutarın 3 milyon TL’ye yükselmesini öngörüyoruz. Böylelikle ORGE olarak ilerleyen dönemlerde Sıfır Atık Projesi’ne önemli katkılarda bulunacak geri dönüşüm kapsamımızı sürekli geliştirmeye çalışacağız.”

ORGE ‘Sıfır Atık Projesi’ ile 526 Ton Atığı Ekonomiye Kazandırdı. 1