MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir? MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin Avantajları Nelerdir?

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir?


MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca, yetki kapsamlarında yer alan ulusal yeterliliklerde tanımlanmış esaslara göre yürütülen ölçme değerlendirme faaliyetleri sonucunda; bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olduğunu gösteren belgelerdir. Kalite güvencesi sağlanmış ve uluslararası personel belgelendirme standardına göre akredite edilmiş bir sistem aracılığıyla tarafsız, tutarlı, âdil ve güvenilir şekilde yapılan ölçme değerlendirmeler sonucunda başarılı olan bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin Avantajları Nelerdir?


Ulusal yeterlilik sistemi;
• Orta ve uzun vadede işsizliğin azalması,
• Haksız rekabetin en az seviyeye indirilmesi,
• Verimlilik ve rekabet gücünün artması,
• Nitelikli ve belgeli işgücü istihdamının artması,
• Ülke ekonomisinin güçlenmesine katkı,
• Daha kaliteli ürün ve hizmet sunumu,
• Yaşam standartlarımızın yükselmesini destekler.

Bireyler İçin Avantajları:
Ulusal yeterlilikler temel alınarak yapılan ölçme değerlendirme sonucunda alınan belge;
• Kişiye bir işe başvururken sahip olduğu bilgi, beceri ve yetkinliklerinin belgesidir,
• Ulusal yeterlilikler yaygın ve resmi olmayan öğrenmenin tanınmasına imkân verir,
• Bireyler kişisel gelişimlerini daha çeşitli ve esnek yollarla sağlayabilir,
• Mesleki ilerleme yolları daha açık hale gelir kariyer hareketliliği desteklenir,
• Ülkemizde ve Yurt dışında da geçerli olan belge ile kişinin iş aramasında çeşitliliğini artırır.

İşverenler İçin Avantajları:
• İşverenler mesleğin gerektirdiği nitelikli ve belgeli iş gücüne daha kolay ulaşır,
• Teşvik imkânlarından yararlanabilme imkânı sağlar (SGK gibi),
• İşverenin yapması gereken başvuranın bilgi beceri ve yetkinliğin test edilmesini onun adına
MYK tarafından yapılmış olmasını sağlar,
• İşin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, değişen koşullara ayak uydurabilen kişilerin istihdam
eder,
• İşverenin Yurt içi ve Yurt dışında rekabet gücünü artırır,
• Doğru insan kaynağı planlaması yapar,
• Zaman ve para kaybının engeller,
• Nitelikli iş gücü istihdamının yaygınlaşır,
• Tüketiciye sunulan ürün ve hizmetin kalitesinin artmasına katkıda bulunur.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Nedir?


İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına dair 6645 sayılı kanun numarası ile yasalaştı. 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda yapılan değişiklikle belge zorunluluğu getiren kanuna göre;
“Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ nca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu’ nda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.”

Hangi Mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Aranacaktır?
Bakanlığın çeşitli zamanlarda yayınlamış olduğu tebliğlerinde yer alan 143 meslekte başlayan belge zorunluluğu kısa sürede 226 meslekte aranacaktır. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan mesleklerin tamamında uygulanacak ve belgesi olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.

Hangi Mesleklerin Sınav Ücretleri Karşılanacak?
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda BAŞARILI olan kişilerin 31/12/2021 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti kendilerine iade edilerek fondan karşılanır. Fondan karşılanan bu desteklerden bir kez yararlanabilir. (Birden çok dalda Mesleki Yeterlilik almak istenmesi halinde)

Derneğimizin girişimleri neticesinde belge almak isteyen kurum ve kişiler derneğimiz üzerinden yaptıkları başvurularda, sınav sonrasında başarılı olanlara geri ödenmek üzere banka hesaplarına yatırılacak bedel %50 olarak belirlenmiştir.

Başvuruda; sınav bedelinin yarısı dernek hesaplarımıza yatırılmaktadır, sınavda başarılı olanlara yatırılan bu bedel iade edilmektedir, başarısız olanlardan ise geriye kalan tutar tahsil edilmektedir.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir? MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin Avantajları Nelerdir? 1
EAE ELEKTROTEKNİK , ETMD , POLY CERT İŞ BİRLİĞİ

17 Kasım 2020 tarihinde EAE Elektroteknik ve Polycert belgelendirme arasında imzalanan protokol ile amir protokol niteliğindeki 20 Kasım 2020 tarihinde, ETMD, EAE Elektroteknik ve Polycert belgelendirme arasında imzalanan “Elektrik Pano Montajcısı” mesleği ile başlayarak, Elektrik Sektöründe ihtiyaç olan tüm mesleklerin belgelendirme sürecinde önemli bir adım atmış olduk.

Protokolun Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından onaylanmasını takiben, ETMD yönetiminde ve EAE Elektroteknik sponsorluğunda, sektörümüz çalışanları ücret ödemeden MYK belgesi edinebilecektir.

Elektrik sektörü firma ve çalışanları belli bir süre için geçerli olacak sınırlı olanaktan faydalanabilmeleri ve daha fazla bilgi edinmeleri için info@etmd.org.tr üzerinden başvurulmaları gerekmektedir. ETMD ayrıca elektrik sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda, Ulusal Meslek Standardı yazılmasına yönelik çalışmaları da devam etmektedir. Bu amaçla sektörün önde gelen firmalarından, üniversitelerden, danışmanlardan ve sahada mesleği gerçekleştiren bireylerden oluşan ekibimiz “Ulusal Meslek Standardı, Busbar Montajcısı” standardı yazılması konusunda çalışmalarına da başlamıştır. Ulusal standart onayı alındığında, belgeleme sürecini de başlatacağız.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir? MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin Avantajları Nelerdir? 2

Yayınlanan, 13 Temmuz 2013 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler Yönetmeliği ile
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/07/20130713-3.htm
adresinden ulaşılabilinecek tehlikeli ve çok tehlikeli İşler listesinde yer alan;
“Metal ve Metalden Mamul Eşya Sanayii ile İlgili İşler, Yapı İşleri, Enerji Üretimi, Nakli ve
Dağıtımı ile İlgili İşler” başlıklarında bizim mesleğimizi ilgilendiren pek çok konu alt başlıkları
bulunmaktadır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/07/20130713-3.htm