Kablolar Genel Teknik Şartnamesi Yayımlandı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye’de yapıların yangın güvenliği seviyesini yükseltmek amacıyla yapı işleri inşaat, makine ve elektrik tesisatı genel teknik şartnamelerine dair yeni bir bildiri yayımladı. Bu doğrultuda, “Kabloların Yangına Tepki Performans Sınıfları ile Yapı Tiplerinin, Yapı İçindeki Alanların İlişkilendirilmesi Tablosu”nu da içeren “Kablolar Genel Teknik Şartnamesi” yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Her yıl binlerce insanın hayatını kaybettiği yangınlarda can ve mal güvenliğinin sağlanması, kullanılan malzemelerin performansıyla yakın bir ilişkiye sahip. Günümüzde inşa edilen yapılarda, kabloların seçimi de güvenli yaşam alanlarının inşa edilmesinde çok kritik ve önemli bir rol oynuyor.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tebliğ edilen “Kablolar Genel Teknik Şartnamesi” ile elektrik kablolarının yangına tepki performans sınıfları ile yapı tipleri ve yapı içindeki alanlar ilişkilendirilmiş oldu.

Kablolar Genel Teknik Şartnamesi Yayımlandı 1

Türk Prysmian Kablo Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Tamer Yavuztürk, yeni karar hakkında şu bilgileri verdi: “Tüm Avrupa Birliği ülkeleri ile birlikte, ülkemizde de 1 Temmuz 2017’de zorunlu hale gelen Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’nin devamı kapsamında; ülkemizde yapıların yangın güvenliği seviyesini yükseltmek amacıyla, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, yapı işleri inşaat, makine ve elektrik tesisatı genel teknik şartnamelerine dair değişiklik yapılmasına dair tebliğ 23/12/2020 tarihli 31343 sayılı T.C. Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu tebliğ ile birlikte yayımlanan “Kablolar Genel Teknik Şartnamesi”, hangi yapıda hangi CPR performans sınıfının kullanılması gerektiğini açıklayan tabloyu içermesi sebebi ile çok önem taşıyor.”

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’nin amacı nedir?

Tamer Yavuztürk, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’nin amacı hakkında şunları söyledi: “Yönetmeliğin amacı; yapı malzemelerinin temel karakteristikleri ile ilgili performans beyanlarının ve malzemelere CE işaretinin iliştirilmesinin kurallarını oluşturarak yapı malzemelerinin piyasaya arz edilmesi ve piyasada bulundurulması ile ilgili usul ve esasları belirlemek, bununla birlikte yapı malzemelerinin performansları ile ilgili olarak güvenilir bir bilgi kaynağı oluşturmaktır. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği; üreticiler, düzenleyici ve denetleyici kurumların yanı sıra proje firmaları, yüklenici firmalar, mühendis veya mimar gibi son kullanıcılara da farklı yükümlülükler getirmektedir. Yangın anındaki güvenliğin sağlanması ile, herhangi bir yapıda çıkabilecek yangın anında, alev ve dumanın üretiminin ve diğer yapılara yayılımının sınırlandırılması; insanların güvenli bir şekilde yangın mahalinden tahliye edilebilmesi ve yangına müdahalenin güvenli bir şekilde yapılabilmesi amaçlanmaktadır.”

Hangi binada hangi CPR sınıfı kablo kullanılacağını gösteren tablo yayımlandı

Yönetmeliğin, binalarda kullanılan güç, kontrol ve iletişim kablolarının özellikleri ile montaj ve temini işlerini kapsadığını bildiren Tamer Yavuztürk, düşüncelerini şöyle ifade etti: “Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik, kablo güvenliği alanında çok önemli bir adım oldu. Elektrik kabloları, can güvenliğinde kritik bir rol oynuyor. Olası yangın durumlarında yangının gidişatı elektrik kablolarının kalitesi ve kurulumu ile doğru orantılı. Bu gibi felaketlerin önüne geçebilmek için, projelerin en ince detaylarının düşünülerek hayata geçirilmesi çok önemli. Bakanlığımızın aldığı bu kararla birlikte yayımlanan “Kablolar Genel Teknik Şartnamesi”nin, hangi yapıda hangi CPR performans sınıfının kullanılması gerektiğini açıklayan tabloyu içermesi sebebi ile çok önem taşıdığını ve bu konuda faydalı bir kaynak olacağını düşünüyorum. Bizler de bu kararı destekliyor ve Türk Prysmian Kablo olarak ‘Türkiye’yi Yarınlara Bağlıyoruz’ misyonumuzdan aldığımız güçle, insanların can ve mal güvenliğini esas alarak üretim faaliyetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz.”

www.prysmiangroup.com.tr

Kablolar Genel Teknik Şartnamesi Yayımlandı 2

Bizi takip edin