Kablo Ve Makara Kullanımı

kablo

Enerjiyi veya sinyali bir noktadan başka bir noktaya iletmek ya da taşımak için kabloları kullanırız. Kabloların işlevlerini, en iyi performansta olabildiğince uzun süre yerine getirebilmeleri için tasarım, üretim ve test süreçleri kadar, nasıl kullanıldıkları, nakliyesi ve depolanması da büyük önem taşır.

Bilindiği üzere, kabloları fabrikadan son kullanıcıya taşımanın en yaygın ve güvenli yolu, makara kullanımıdır. Makaraların kullanımı, nakliye ve depolama şartları ne kadar doğru olursa, kablolar kurulum aşamasında da fabrikadan çıktığı hallerine o kadar yakın ve problemsiz olurlar. Bu yazımız, makaraların nakliyesi, depolanması ve kullanılması sırasında meydana gelebilecek kaza ve kayıpları en aza indirmek için alınması gereken önlemler ve kabloların daha verimli ve uzun ömürlü kullanılmaları için uygulama tavsiyelerinden oluşmaktadır.

1. MAKARALARIN KULLANILMASI

1.1. Makara Pozisyonu

Makaralar sadece dik durumda tutulmalı, yanakları üzerinde bırakılmamalıdır.

Kablo Ve Makara Kullanımı 1

1.2. Yükleme

Makaralar, sadece ortalarındaki delik veya demir çubuktan tutularak ya da orta delikten geçirilen bir zincir yardımı ile kaldırılmalıdır. Zincir kullanırken, zincir ile makaranın yanakları arasında boşluk bırakmaya dikkat edilmelidir. Çapı 1,2m’den büyük makaralar söz konusu olduğunda, birden fazla makara aynı anda kaldırılmamalıdır.

Kablo Ve Makara Kullanımı 2

1.3. Boşaltma

Makaraları araçtan (kamyon, gemi, vagon vb.) indirirken, doğru makineler (forklift, vinç vb.) kullanılmalıdır. Makaralar kesinlikle atılmamalı ve yüksekten bırakılmamalıdır.

Kablo Ve Makara Kullanımı 3

1.4. Forklift Kullanımı

Forklift kullanılacaksa, makara, yanaklarından kaldırılmalı; forkliftin çatalları, makaranın iki yanağına da temas etmelidir. Makara, kesinlikle yanaklar arasındaki çakım tahtaları üzerinde kaldırılmamalıdır.

Kablo Ve Makara Kullanımı 4

1.5. Yuvarlama

Makaralar, sadece kısa mesafeler için yuvarlanmalı; yuvarlanacak yüzey, düzgün ve pürüzsüz olmalıdır. Makara, yanaklarında bulunan ok yönünün tersi yönde yuvarlanmalıdır. Eğer makara üzerinde ok işareti yoksa kablonun makara üzerinde gevşemesine izin vermemek için makara, kablo sarım yönünde yuvarlanmalıdır.

Kablo Ve Makara Kullanımı 5

1.6. Kablo Sağma

Kabloyu makaradan açarken;

kablo alt ucu serbest bırakılmalıdır.

Kablo gerdirilmeden, taahhüt edilen maksimum çekme kuvvetini aşmadan,sadece makara döndürülerek açılmalıdır.

Kablonun minimum bükme yarıçapı, kablo çapının 15 katına eşit veya daha büyük olmalıdır.

Kablo Ve Makara Kullanımı 6
Kablo Ve Makara Kullanımı 7

2. NAKLİYE KOŞULLARI

2.1. Makara Pozisyonu

Makaralar sadece dik durumda tutulmalı; yanakları üzerinde taşınmamalıdır. Yetkili olmayan kişilerin herhangi bir mekanik kaldırma ya da taşıma cihazını kullanmasına izin verilmemelidir.

Kablo Ve Makara Kullanımı 8

2.2. Makaraların Sabitlenmesi

Makaraları sabitlemek için, takozlar kullanılmalıdır. Takozlar, makara yanakları arasına değil, yanakların altına yerleştirilmelidir. Takoz yerine, kesinlikle taş kullanılmamalıdır. Özel dikkat gösterilmesi gereken yüklerin taşınmasına izin verilmeden önce tüm önlemlerin uygun şekilde alındığından emin olunmalıdır.

Kablo Ve Makara Kullanımı 9

2.3. Çivi Kullanılması

Makaraların sabitlenmesi amacıyla çivi kullanıldığında, çivi boyunun makara yanak kalınlığından küçük olmasına dikkat edilmelidir.

Kablo Ve Makara Kullanımı 10

2.4. Büyük Makaralar

Çapı 1,6m’den büyük olan makaraların sabitlenmesi için mutlaka takoz kullanılmalı ve takozların üzerindeki makara, aracın tabanına değmemelidir. Kaldırma ve taşıma araçlarında izin verilen kapasitenin üzerinde ağırlıktaki yükler kesinlikle taşınmamalıdır.

Kablo Ve Makara Kullanımı 11

2.5. Makaraların Bağlanması

Makaraların bağlanması halatlarla yapılmalı; halatlar, makaranın orta deliğinden geçirilerek bağlanmalıdır. Kesinlikle makaranın yanakları üzerinden bağlama yapılmamalıdır.

Kablo Ve Makara Kullanımı 12

2.6. Birden Fazla Makaranın Yüklenmesi

Birden fazla makaranın yükleneceği durumlarda (bir veya iki katlı yüklemelerde), makaraların yanak yanağa temas etmesine dikkat edilmelidir. Bir makaranın yanaklarının diğer makaraların çakım tahtaları üzerine gelmemesine dikkat edilmelidir.

Kablo Ve Makara Kullanımı 13

3. DEPOLAMA ŞARTLARI

3.1. Isı kaynaklarının yakınında depolanmamalıdır.

Kablo Ve Makara Kullanımı 14

3.2. Yüksek titreşim ve sarsıntının olabileceği yerlerde (gemi motor odası vb.) depolanmamalıdır

Kablo Ve Makara Kullanımı 15

3.3. Düzensiz ve pürüzlü yerlerde depolanmamalıdır.

Kablo Ve Makara Kullanımı 16

3.4. Yumuşak yüzeyli yerlerde depolama yapılmamalıdır.

Kablo Ve Makara Kullanımı 17

3.5. Suya maruz kalabilecek mekanlarda depolama yapılmamalıdır.

Tüm kablo sonları, su girişini engellemek amacıyla her zaman kapalı tutulmalıdır. Makaraları paletler ya da değişik destekler ile yerden yüksekte depolamak tercih edilebilir. Nemli yerlerde, makaralar arasında 8 cm boşluk bırakmak, hava dolaşımına imkân vermesi nedeniyle tavsiye edilir.

Kablo Ve Makara Kullanımı 18

3.6. Uzun süreli depolamalarda (6 ay ve fazlası) makaralar, güneş, yağmur gibi etkenlerden korunacak şekilde depolanmalıdır.

Kablo Ve Makara Kullanımı 19
Kablo Ve Makara Kullanımı 20