Hibrit Rüzgâr Yatırımlarında Kurulu Güç Sınırı Kalktı

Ana kaynağı rüzgâr olan projelerde 100 MW sınırı uygulanmayacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu rüzgâr enerjisi santrallerine ilave edilecek yardımcı kaynağa dayalı santraller için güç sınırını kaldırdı.

Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Kurul Kararına göre rüzgâr enerjisi santrallerine ilave edilecek bu yatırımlar 100 MW’lık üst sınır ilkesinden muaf olacak.[1] 

Değişiklik “Elektrik Piyasasında Önlisans veya Lisanslara Konu Üretim Tesislerinin Santral Sahalarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar” düzenlemesinin “Yardımcı kaynak ünite gücü” başlıklı 24’üncü maddesine “Ana kaynağı rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesisleri hariç olmak üzere,” cümlesinin eklenmesi ile gerçekleşti.

Düzenlemenin ilgili maddesi değişiklikten sonra şu şekilde oldu;

Yardımcı kaynak ünite gücü

MADDE 24

1) Birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerinde kurulabilecek yardımcı kaynağa dayalı ünitelerin toplam mekanik gücü;

a) Ana kaynağa dayalı ünitelerin toplam elektriksel kurulu gücü 50 MW ve altında olan elektrik üretim tesislerinde, ana kaynağa dayalı ünitelerin toplam elektriksel kurulu gücünü,

b) Ana kaynağa dayalı ünitelerin toplam elektriksel kurulu gücü 50 MW’ın üstünde olan elektrik üretim tesislerinde; 50 MW güce, ana kaynağın elektriksel kurulu gücünün 50 MW’ı aşan kısmının yarısına tekabül eden güç ilave edilerek bulunacak toplam gücü aşamaz.

Ana kaynağı rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesisleri hariç olmak üzere, bu madde kapsamında tesis edilecek yardımcı kaynağa dayalı ünitelerin mekanik kurulu gücü toplamda 100 MW’ı geçemez.

[1] https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221102-6.pdf

Kaynak: https://yesilekonomi.com/hibrit-ruzgar-yatirimlarinda-kurulu-guc-siniri-kalkti/