Gelin, Sizde Bu Büyük Ailenin Bir Parçası Olun

Sevgili Meslektaşlarımız,

Derneğimiz bünyesindeki mesleki faaliyetlerimiz ve çalışmalarımız bütün hızı ile devam ediyor.

Desteklerini hiç esirgemeyen Danışma Kurulu’muzla birçok defa bir araya geldik. Birbirinden değerli görüş ve önerilerin ortaya çıktığı toplantılarımızda öne çıkan hususları sizinle de paylaşmak istiyorum;

Önemli bir başlık; Meslek Ahlakı. Gerçek olan şu ki mevcut mesleki ahlakımız, bu günden önce ahlaki ve hukuki kuralları bir şekilde yorumlayıp tatbik eden bizlerin eseridir. Biz mühendislerin doğasında zaten var olan gelişimin ve değişimin kaçınılmazlığı doğrultusunda, yenilenerek, yenilenmeyi sürekli kılarak, sektörümüzdeki her ana konunun uygulamalarını dikkate alarak, bu sektörde etik oluşturma görevini üstlenmenin çalışmalarımız içinde öncelikli olması görüşündeyiz. Mesleğimizi ve sektörümüzü layık olduğu seviyelere yükseltmek, derneğimizin ve tüm meslektaşlarımızın birlikte yürüteceği temel faaliyetlerinden biridir.

Tesisat Mühendisliğinin uygulamadaki başlangıcı olan Proje ve Tasarım mühendisi meslektaşlarımızın iyiye, doğruya yönelik muhtelif beklentileri bulunmaktadır. Bu beklentileri uzlaşma içerisinde temelde sonuçlandırıp, temennilerin ötesinde hayata geçirebilmeliyiz. Proje ve tasarım hizmetlerini doğru ve uygulanabilir standartlara taşımalı, tüm taraflarca aynı şekilde uygulanmasını mümkün kılmalıyız.

Deneyimler, birikimler ve tecrübe. Bizi biz yapan, zoru kolay kılan bu değerlerin meslektaşlarımızla paylaşılması çok önemlidir. Bu amaçla, mesleki yayınların teşvik edilerek geliştirilmesi, özellikle deneyim ve birikimlerimizin genç meslektaşlarımıza aktarılması mühendislik ve yurttaşlık görevimizdir. Meslektaşlarımızın bu bilgi ve deneyim hazinelerini kayıt altına alıp yayınlamalıyız. Bunları lütfen bizimle paylaşınız.

Üretim standartlarımızın geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Standartlarımızı uluslararası normlarla uyumlu hale getirmeli ayrıca “standartlar üretilmesi” için çalışmalar yapılmalıyız..

Kontrol ve denetim mekanizmasını her alanda kurmalı ve ödünsüz çalıştırmalıyız.

Üniversitelerimiz, geleceğimiz. Öğrencilerimize olan desteklerimiz devam ediyor. Ancak yeterli değil. Bu konuda yapabileceğimiz çok şey var. Diğer taraftan ilgili bölümler, akademik ve teknik bilgi taleplerimizi karşılamakta, destekleri de kesintisiz olarak devam etmektedir. İşbirliğimizi daha fazla geliştirmek ve sektörde uygulanacak çalışmalarımıza hız vermek arzusundayız.

Sonuca ulaşmak, meslektaşlarımızın beklentisiz, gönülden katılımı ile mümkündür. Uğraş ister, emek ister. Çalışmalarımıza katkı sağlamanız bizim için, sektörümüz ve ülkemiz için çok değerli olacaktır. Dünde kalan yapılmış ve yapılmamış olanlar için emeği geçenlere minnettarız. Her yeni doğan günde yerimizi alıp yarın için planlar yapmamız elzemdir.. Mesleğimize katkıda bulunacak görüş ve önerilerinizi lütfen bizimle paylaşınız. Paylaşınız ki ulaşmamız gereken seviyelere çıkmak için daha da hızlanalım. Beraber olduğumuzda biz mühendisler her şeyi başarırız. Bu sebeple desteklerinizi özellikle rica ediyoruz. Mesleğimizi ve sektörümüzü hak ettiği seviyeye ulaştırmak için yaptığımız çalışmaların, hizmetlerin içinde bulunun ve bir parçası olun. İnanın ki çözümün bir parçası olmak her zaman için mutluluk verir..

Sevgi ve saygılarımla.

Mustafa CEMALOĞLU