ETMD Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mustafa Cemaloğlu İnşaat ve Konut Konferasında

ETMD Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mustafa Cemaloğlu’ nun panel de konuşmacı olarak katılmış olduğu, İnşaat ve Konut Konferansı 7. Yılını gerçekleştirdi.

ETMD Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mustafa Cemaloğlu İnşaat ve Konut Konferasında 1

Elektrik Tesisat Sektörü Güncel Gelişmeler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri konularında panel de konuşmasını gerçekleştiren Sayın Mustafa Cemaloğlu, anlatım ve sunumlarıyla oldukça ilgi gördü.

Sayın Mustafa Cemaloğlu konuşmasında, Derneğimizin tanıtımı, Bireysel ve Tüzel Üyelerimiz, İş Birliği yaptığımız Üniversiteler, Dernekler, Derneğimiz Temsilcilikleri ayrıca basımı gerçekleşen Teknik Yayınlarımız, Çalıştay ve Sonuçları , katıldığımız ve düzenlediğimiz etkinliklerden söz etti son olarak ta Derneğimizin almış olduğu ödüllerden bahsederek devam etti.

Sayın Cemaloğlu sunumu süresince İnsan Değerini önemle vurguladı.

ETMD Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mustafa Cemaloğlu İnşaat ve Konut Konferasında 2

Konuşmasından kısa başlıkları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;

-Değişimin oldukça hız kazandığı dünyamızda Ülkemizin Elektrik sektörünü sürdürülebilir şekilde etkili kılmak için hedeflerimize uygun insan kaynağımızı, uluslararasında da kabul görmüş güncel standartlarımızın ve buna uygun şekilde üretilen ürün ve hizmetlerin kontrolünü tam ve doğru şekilde sağlamamız ve yönlendirmemiz gerekmektedir. Ülkemizin kaynakları bunu başarmak için yeterlidir.

-İnşaat sektöründe kullanılan elektrik malzemelerinin inşaatın bütününe oranı düşük ancak kritik önem taşımaktadır. Bu sebeple malzemelerin kalitesi ve seçimi çok önemlidir. Kriterler oluşturulmalı ve sertifikalandırılmalıdır. İnşaat sektöründe bu kalite ve uygunluklar; satış organizasyonlarında, sigorta ve kredi kuruluşlarının değerlendirmesinde ön planda düşünülmelidir.

-Ürünlerimizi uluslararası ticarette tercih edilecek seviyeye çıkarmaya mecburuz. Milli Standartlarımızın uygulanmasını daha sıkı kontroller ve denetimlerle sağlamamız gerekmektedir.

-Piyasada standartlara uygun olarak tariflenen ürünlerin ne olduğu bilinmekte. Bu ürünlerle daha kaliteli denecek ürünler arasındaki fiyat farkı inşaatın bütününe yansıması binde 5 dir.

Sayın Mustafa Cemaloğlu’nun özellikle üzerinde durduğu konu ise  İş verme ve sözleşmeler olmuştur.

-Hangi seviyede olursa olsun işi yapacak firmalar sınıflandırılmalı, fen insanlarının yeterlikleri sorgulanıp yetkilendirilmelidir.

Sektörde çalışan tüm yükleniciler, müteahhitler, taşeronlar bir alt firmayı finans kaynağı olarak görmemeli yetenek ve liyakat ön planda olmalıdır.

Tip sözleşmeler hazırlanmalı, iş veren ve iş yapanın tüm hakları korunmalı, güvence altına alınmalıdır.

ETMD Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mustafa Cemaloğlu İnşaat ve Konut Konferasında 3

ETMD Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mustafa Cemaloğlu İnşaat ve Konut Konferasında 4