ETMD Tüzel Üyeleriyle 06/07/2023 Tarihinde Çevrimiçi İletişim Buluşması Gerçekleştirdi!

ETMD İletişim, Sosyal Medya ve İçerik Çalışma Grubu Hangi Konularda Etkilidir?

  • İletişim ve sosyal medya dönem çalışma programını hazırlar. Web sitesi, sosyal medyada yayınlanacak içerik programını belirler, uygular ve takip eder. 
  • Derneğin faaliyetlerinin yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde duyurulmasından ve üyelerinin gelişimlerini artırıcı yönde yayınlar hazırlanmasından sorumludur.
  • Derneğin basılı yayını olan “Bizden Haberler” dergisini en zengin biçimde zamanında çıkarmasını sağlar. İçerik çalışmaları ve hazine yönetimi ile birlikte reklam alma çalışmaları yürütür.
  • Derneğimizin web sitesinin yönetimi ve organizasyonundan sorumludur. İçerik çalışmaları ve hazine yönetimi ile birlikte reklam alma çalışmaları yürütür.
  • Dönemsel olarak tüm yazılı ve görsel yayınlar ile ilgili aksiyon planını oluşturur,içerikleri ve yöntemleri tespit eder, geliştirici fikir önerilerinde bulunur ve dönem içerisinde uygulanmasını sağlar, kontrol eder ve denetler.

Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği 12. Dönem (2023 – 2025) Yönetim Kurulu Çalışma Programı İletişim, Sosyal Medya ve İçerik Çalışma Grubu Üyeleri Sayın Ali Alper Çelebi ve Denir Ar başkanlığında kurumsal üyelerle bu bağlamda iletişim buluşması gerçekleştirildi.

Yılda iki defa yapılması planlanan ve birincisi gerçekleştirilen toplantıda; derneğin kurumsal üyeleriyle devam eden işbirliklerinin, kazanılmış haklarının planlanması ve gelişimi konuları ele alındı. Katılımcıların görüş ve önerileri alındı, değerlendirmeler yapıldı. Süreklilik kazanması öngörülen buluşmalarda başlıca amaç etkileşim arttırmak ve güç birliğinin ön plana çıkarılmasıydı.

Katkı sunan üyelerimize teşekkür ederiz.