ETMD Tüzel Üyelerinden Teknik İpuçları – SİGMA

SİGMA Elektrik Sizler İçin Hazırladı

Ana giriş şalteri olarak genel elektrik sisteminin korunmasında, anahtarlamasında ve seçiciliğin sağlanmasında, büyük güçlü motorların, jeneratörlerin, trafoların korunmasında ve anahtarlamasında, uygun aksesuarlar ile 2 güç kaynağı arasındaki transfer uygulamalarında koruma, anahtarlama ve mekanik kilitlemenin sağlanmasında kullanılır.

Çekmeceli ve sabit açık tip devre kesiciler arasında koruma fonksiyonları bakımından herhangi bir fark bulunmaz. Çekmeceli tip devre kesicilerde, çekmece kasası ile ana gövde kol yardımıyla çekilmesi sayesinde, birbirinden ayrılarak elektrik sistemindeki bakım onarım işlemleri, hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleşir. Çekmeceli tip devre kesiciler test moduna alındıklarında, devre kesici bakımı ve fonksiyonlarının kontrolü sistem enerjisiz kalmadan sağlanır.

Parafudrlar elektrik tesisatını ve elektrik tesisatına bağlı cihazları, yıldırım kaynaklı gerilim darbelerine ve elektrik tesisatı içerisinde oluşan ani darbelere karşı koruyan elemanlardır. Parafudrlar sisteme paralel bağlanır ve normal şartlar altında üzerinden akım geçişine izin vermeyecek şekilde yüksek iç dirence sahiptir. Ani gerilim yükselmesi durumunda, içerisinde bulunan devre elemanları iletken duruma geçerek aşırı akımları toprağa akıtır.

Otomatik transfer şalterleri, elektrik enerjisinin kesilmesi durumunda bu durumu algılayarak alternatif enerji kaynağını devreye alan; böylece elektrik kesintisinin kritik durumlar oluşturacağı hastane, veri merkezi, üretim tesisleri, ulaşım sistemleri vb. enerjisiz kalmasını önleyen bir elektriksel kontrol elemanıdır.

Otomatik sigortaların silindirik sigortalara göre aşırı yük akımlarına kaşı tepki süresi kısa , kısa devre akımlarına karşı tepki süresi uzundur. Bu farklılık, otomatik sigorta ile silindirik sigortalar arasındaki kullanım alanlarının temel farklılığını oluşturur.

Geçici aşırı gerilimler, çok kısa süreli (mikrosaniye veya milisaniye) yüksek genlikli ani voltaj yükselmeleridir. Bu gerilimler temelde 2 ana nedenden dolayı kaynaklanır. En sık karşılaşılan ana neden, anahtarlamaya bağlı oluşan aşırı gerilim darbeleri iken 2. neden ise yıldırım akımının toprağa deşarjı sırasında oluşan gerilim darbeleridir. Aşırı gerilim darbeleri nedeni ile oluşması muhtemel yıkıcı tahribat ise sisteme uygun seçilmiş parafudrlar ile engellenir.

Güç dağıtım hatlarında yaşanan aşırı gerilim darbelerine paralel olarak ethernet hatlarında , server sistemlerinde , veri hatlarında yaşanacak geçici aşırı gerilimler ise veri kaybı gibi daha ciddi problemlere sebebiyet verebilir. Bu nedenle veri hatlarında yaşanacak kayıpların önüne geçilmesi için hassas koruma ve yüksek güvenlik sağlayacak data parafudrlar tercih edilmelidir.

Sigma’ dan daha fazlası için: