ETMD Tüzel Üyelerinden Teknik İpuçları – PRYSMİAN

PRYSMİAN Sizler İçin Hazırladı

Günümüzde inşa edilen yapılarda, yüksek miktarda kullanılan malzemelerden biri olan kabloların seçimi “güvenli” yaşam alanlarının inşa edilmesinde çok önemli bir rol oynamakta ve bu binalarda kullanılan kabloların, uluslararası standartlara ve Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’ne (CPR) uygun olarak üretilmesi, test edilmesi ve etiketlenmesi kritik önem taşımaktadır.

Ethernet ya da diğer adıyla bakır data LAN kablolarının yapısını tanımlayan kısaltmalar, kablonun elektromanyetik parazitlenmeye (EMI) karşı hangi koruma yöntemine sahip olduğu dair bizlere bilgi vermektedir.

Elektrik tesisatında doğru kablo seçiminin yapılması; olası bir yangın sırasında oluşabilecek yoğun dumanın, toksik ve korozif gazların ve alevin hızlı ilerlemesinin önüne geçilerek, binanın tahliyesi ve yangın söndürme çalışmalarının verimli bir şekilde yapılması, dolayısı ile can ve mal güvenliğinin sağlanması en önemli unsurlardan biridir.

Bağlantısı yapılacak kablolarda en sık karşılaşılan hatalar arasında, iletken kesitine uygun olmayan, büyük ya da küçük boyutta pabucun seçilmesinin yanı sıra kablo pabucunu aşırı ya da gevşek olarak sıkıştırılması yer almaktadır. Yapılan işlem sonrasında iletken zarar görebilir ve zaman içerisinde titreşim, bükülme vb sebeplerden dolayı tel kopmaları oluşabileceğinden, iletkenin elektriksel direncinin yükselmesine neden olabilir. Buna bağlı olarak da, kabloda aşırı ısınma meydana gelebilir ve yangına sebebiyet verebilir.

Kablo rumuzlarında yer alan U/R/K harflerinin kablonun iletken tipleri ile ilgili olduğunu biliyor muydunuz?