ETMD Tüzel Üyelerinden Teknik İpuçları – KARDEŞ ELEKTRİK

KARDEŞ ELEKTRİK Sizler İçin Hazırladı

Kesici ve ayırıcı şalterler, orta ve yüksek gerilim hatlarında enerjiyi kesme ve ayırma işlemi yapan cihazlardır. Kesiciler, sistem enerjiliyken yük akımını ve kısa devre akımını kesmeye yarar, ayırıcılar ise yükü kesilmiş hattı (yüksüz durumda) ayırıp izole ederek tam güvenliği sağlar. Enerjili sistemlerde ayrıca Topraklama Ayırıcıları da bulunmaktadır, topraklama ayırıcıları da, sistemde önce kesici, sonra ayırıcı açıldıktan sonra (sistem yüksüz konuma getirildikten sonra) enerjisi kesilmiş devre veya hatların üzerinde kalan artık / birikmiş enerjiyi toprağa akıtmaya yarayan cihazlardır.
Bu işlemlerde sıralama çok önemlidir. İlk olarak kesici açılır ve sistem yüksüz konuma getirilir, daha sonra ayırıcı ile hat ayrılır, sistem yüksüz konumdayken de topraklama ayırıcısı ile sistem topraklanır. Enerjiyi verirken ise, enerjiyi kesmek için yapılan işlemler tersten uygulanır. Bu sıralamanın bozulması güvenlik açısından büyük bir risk oluşturur.

KARDEŞ ELEKTRİK’ den daha fazlası için:

https://www.kardeselektrik.com.tr/