ETMD EEMKON 2019’A Katılıyor

ETMD EEMKON 2019’A Katılıyor

ETMD, EMO İstanbul Şubesi tarafından Harbiye’de düzenlenen EEMKON 2019’a katılıyor.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Kongresi EEMKON 2019 14-16 Kasım 2019 tarihlerinde İstanbul Harbiye Askeri Müze Kültür Sitesinde yapılacaktır.

Kongrede aşağıda belirtilen 7 adet sempozyum ve akademik bildiri oturumları gerçekleşecektir.

  • Mühendislik Eğitimi Sempozyumu
  • Enerji Politikaları Sempozyumu
  • Kent ve Elektrik Sempozyumu
  • Elektronik ve Yeni Teknolojiler Sempozyumu
  • İletişim Teknolojileri Sempozyumu
  • Elektrik ve Kontrol Mühendisliği Sempozyumu
  • Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu

14-16 Kasım 2019 tarihlerinde yapılacak olan EEMKON 2019 Kongre formatında çeşitli oturumlar, bildiri oturumları, yurtiçi ve yurtdışından davetli konuşmacılar, sergi alanları ve sosyal etkinlikler bulunmaktadır.

Kongre’nin amacı; Elektrik – Elektronik Mühendisliği (EEMKON2019) kapsamında, dünyada ve ülkemizde hızla gelişen elektrik, elektronik, kontrol ve biyomedikal mühendisliği alanlarındaki yenilikleri paylaşmak, irdelemek ve geleceğe ilişkin politikaları tartışmaktır. Bilim kurulu değerlendirmesi sonucu sunulacak bildiri oturumları ile akademik çalışmaların kongrede yer almasını ve yayınlanmasını sağlamaktır.

Meslektaşlarımızın, kamu kurumlarının, üniversitelerin, akademisyenlerin, teknokentlerin – teknoparkların, sektörel kuruluşların, sektörel derneklerin ve üniversite öğrencilerinin kongremize katılarak verecekleri destek, mesleğimizin olduğu kadar ülkemizin bilim ve teknoloji alanlarındaki birikimi güncelleyerek geliştirmeye, zenginleştirmeye yapacağı katkı açısından da önem taşımaktadır.

Kongre programına ve kongre ile ilgili bilgilere Www.Eemkon.Org.Tr web adresinden ulaşılmaktadır.

ETMD EEMKON 2019'A Katılıyor 1