ETMD desteğinde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi

1-MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir?

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca, yetki kapsamlarında yer alan ulusal yeterliliklerde tanımlanmış esaslara göre yürütülen ölçme değerlendirme faaliyetleri sonucunda başarılı olan bireyler için düzenlenen ve bireyin söz konusu ulusal yeterlilikte belirtilen öğrenme kazanımlarına (bilgi, beceri ve yetkinlik) sahip olduğunu gösteren belgelerdir.

Kalite güvencesi sağlanmış ve uluslararası personel belgelendirme standardına göre akredite edilmiş bir sistem aracılığıyla tarafsız, tutarlı, âdil ve güvenilir şekilde yapılan ölçme değerlendirmeler sonucunda başarılı olan bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir.

2-MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin Avantajları Nelerdir?

Ulusal yeterlilik sistemi;

 • Orta ve uzun vadede işsizliğin azalması,
 • Haksız rekabetin en az seviyeye indirilmesi,
 • Verimlilik ve rekabet gücünün artması,
 • Nitelikli ve belgeli işgücü istihdamının artması,
 • Ülke ekonomisinin güçlenmesine katkı,
 • Daha kaliteli ürün ve hizmet sunumu,
 • Yaşam standartlarımızın yükselmesini destekler

Bireyler için avantajları

Ulusal yeterlilikler temel alınarak yapılan ölçme değerlendirme sonucunda alınan belge;

 • Kişiye bir işe başvururken sahip olduğu bilgi, beceri ve yetkinliklerinin belgesidir,
 • Ulusal yeterlilikler yaygın ve resmi olmayan öğrenmenin tanınmasına imkân verir,
 • Bireyler kişisel gelişimlerini daha çeşitli ve esnek yollarla sağlayabilir,
 • Mesleki ilerleme yolları daha açık hale gelir kariyer hareketliliği desteklenir,
 • Ülkemizde ve Yurt dışında da geçerli olan belge ile kişinin iş aramasında çeşitliliğini artırır.

İşverenler için avantajları

 • İşverenler mesleğin gerektirdiği nitelikli ve belgeli iş gücüne daha kolay ulaşır,
 • Teşvik imkânlarından yararlanabilme imkânı sağlar (SGK gibi),
 • İşverenin yapması gereken başvuranın bilgi beceri ve yetkinliğin test edilmesini onun adına
 • MYK tarafından yapılmış olmasını sağlar,
 • İşin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, değişen koşullara ayak uydurabilen kişilerin istihdam
 • eder,
 • İşverenin Yurt içi ve Yurt dışında rekabet gücünü artırır,
 • Doğru insan kaynağı planlaması yapar,
 • Zaman ve para kaybının engeller,
 • Nitelikli iş gücü istihdamının yaygınlaşır,
 • Tüketiciye sunulan ürün ve hizmetin kalitesinin artmasına katkıda bulunur.

3-MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Nedir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 4 Nisan 2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilerek 6645 sayılı kanun numarası ile yasalaştı. Kanun 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda da önemli değişiklikler yaptı.

Bu değişikliklerin en önemlilerinden biri şüphesiz çalışma ve iş dünyasını yakından ilgilendiren belge zorunluluğu getirilen meslekler olmuştur. Kanuna göre; “Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.”

Buna göre Cumhurbaşkanı Kararı ve Bakanlığın belirlediği listelerde belirlenen mesleklerde belge olmadan çalışılamayacaktır. Aksi durumunda İş Müfettişleri denetimi veya bir kaza durumunda belgesiz kişileri çalıştıran işyerlerine çok ciddi yaptırımlar uygulanabilecektir.

4-Hangi Mesleklerin Sınav Ücretleri Karşılanacak?

Bakanlıkça yayınlanan tebliğlerde yer alan mesleklerde MYK tarafından Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından yapılan sınavların sınav ve belgelendirme ücretleri Bakanlar Kurulunun yayımladığı tarife kapsamında İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır. Sınavların tarifede yer alan limitin üstünde olması halinde bu farkın adaylar tarafından karşılanması gerekmektedir.

Daha önce 1/1/2018 tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücretinin yarısı karşılanabilirken, 5 Aralık 2017 tarih ve 30261 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7061 sayılı “Bazı Vergi Kanunları Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un 56. Maddesiyle sınav ve belge ücretlerinin tamamının 2020 yılına kadar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması, 26 Mart 2020 tarih ve 31080 (Mükerrer) Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7226 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un 16. Maddesiyle sınav ve belge ücretlerinin tamamının 2022 yılına kadar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması sağlanmıştır.

5-ETMD ile MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi nasıl alabilirim?

Başvuru

info@etmd.org.tr adresine mail göndererek veya etmd.org.tr internet sitemizin bize ulaşın sayfasından size ait iletişim bilgilerinizi göndererek başvurunuzu yapabilirsiniz.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sınav bedelleri (1 kişi için)

Yeterlilik KoduYeterlilik TanımıBedeller
12UY0075-3/01ELEKTRİK PANO MONTAJCISI SEVİYE 3945TL (KDV dâhil)
12UY0075-4/01ELEKTRİK PANO MONTAJCISI SEVİYE 41050TL (KDV dâhil)
12UY0075-5/01ELEKTRİK PANO MONTAJCISI SEVİYE 51050TL (KDV dâhil)
12UY0076-4/01OTOMASYON SİSTEMLERİ MONTAJCISI SEVİYE 41050TL (KDV dâhil)
13UY0121-5İŞLETME ELEKTRİK BAKIMCISI SEVİYE 51300TL (KDV dâhil)

Koşullar

 • ADAY’nın firma olması durumunda, ilgili personeline bu belgeyi aldırmak istediğinde, yukarıda tariflenen sınav bedelinin personel sayısı 1 olduğunda %100’ü, 2-3 personel için toplamın %50’si, 4 ve fazlası personel için toplamın %25’i tutarındaki miktarı ETMD’nin banka hesabına güvence bedeli olarak yatıracaktır. ADAY’ın personeli sınav sonucunda başarısız olması halinde başarısız personellerin sınav bedeli ETMD tarafından hesaplanarak ADAY’a fatura edilecektir.
 • ADAY’ın bireysel başvurusunda yukarıda tariflenen sınav bedelinin %100’ü, ETMD’nin banka hesabına güvence bedeli olarak yatırılacaktır. ADAY’ın sınav sonucunda başarısız olması halinde sınav bedeli ETMD tarafından ADAY’a fatura edilecektir.
 • Firmaların başarısız personel bedelleri, güvence bedelinden fazla olması halinde ADAY fatura tarihinden sonra en geç 5 iş günü içinde kalan miktarı ETMD hesabına yatıracaktır. Güvence bedelinden az olması halinde kalan miktar ETMD tarafından kesinleşmiş sonucu takip eden 5 iş günü içinde ADAY hesabına yatıracaktır.

6-Hazırlık Semineri

Derneğimiz kanalı ile ve talep edildiğinde sınavdan önce Hazırlık Semineri verilebilmektedir. Hazırlık semineri bedeli (1 kişi için): 200TL+KDV (Talep edildiğinde yapılacaktır. Seminerler en az 10 katılımcı ile çevrim içi olarak yapılacaktır. Zoom, Skype…)

Koşullar

 • ADAY talep etmesi halinde hazırlık seminer bedeli kişi sayısı ile çarpılarak ETMD hesabına nakden yatırılacaktır.
 • ADAY, hizmet bedelini, yukarıdaki maddelerde tariflendiği şekilde ETMD ‘nın banka hesabına yatırmayı kabul ve taahhüt eder. Bedeller ETMD hesabına yatırılıp makbuzu ETMD’ne gönderilmeden ETMD tarafından herhangi bir işlem yapılmayacaktır.
 • Hazırlık seminerleri sınavlardan tamamı ile bağımsız olarak derneğimiz tarafından organize edilmekte olup, İktisadi İşletmemiz tarafından faturalandırılacaktır.
 • Hazırlık Seminer bedelleri tarafımızdan iptal edilme durumları hariç olmak üzere hiç bir şekilde iade edilmeyecektir.

Başvuru için :

info@etmd.org.tr adresine mail göndererek veya etmd.org.tr internet sitemizin bize ulaşın sayfasından size ait iletişim bilgilerinizi göndererek başvurunuzu yapabilirsiniz.

mesleki yeterlilik