ETMD 2018 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

ETMD Olağanüstü Genel Kurulu 10 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirildi.

Toplantı ETMD Genel Merkezi Seminer Salonunda 30 Asıl ve 8 Vekaleten katılım ile gerçekleştirildi. Divan kurulu başkanlığına Medih ERTAN, Divan Kurulu Başkan Yardımcılığına Engin AYÇİÇEK ve Katip Üye Namık DEMİRAĞ seçildiler. Sonrasında değerli üyelerimizle birlikte Genel Kurul gündemi ele alındı.

ETMD 2018 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 1

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ:
1. Genel Kurul Toplantısının açılması,
2. Divan heyetinin oluşturulması.
3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
4. Divan heyetine toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi.
5. Yönetim Kurulunun Olağan üstü Genel Kurul Kararının okunması.
6. Olağan Üstü Toplantı Çağrısına konu olan Dernek Tüzüğünün Okunması
7. Değişiklikler konusunda görüş ve önerilerin alınması
8. Dilek ve temenniler
9. Kapanış.

ETMD 2018 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 2

Gündemimizde yer alan tüzük değişikliği amaçları arasında

Mevcut tüzüğümüzün esasları bozulmadan sade ve anlaşılır hale gelmesi,
Bir önceki tüzüğümüzde bulunan Tüzel üyeliğin katılımını sağlamak amacı ile gerekli tanımların geliştirilerek hayata geçirilmesi,
Tesisat Mühendisliğine hizmet veren Derneğimizin ihtiyaç duyulan mühendislik dallarını da kapsayıcı hale getirilmesi,
Günümüz şartlarında gerekli ve kanunlar çerçevesinde verilebilecek eğitimlerin yapılabilmesi,
Yasanın amir hükümleri çerçevesinde yabancı uyruklu mühendislerin derneğe üye olma imkanın açılması,
Devlet, yasaya aykırı olmayan kişi, kurum ve benzerleri tarafından yapılacak bağış ve yardımların kabulü imkanı,
Onur üyeliği tanımı geliştirildi.
bulunmaktadır.

Olağanüstü Genel Kurulumuz gündeminde yer alan tüzük değişikliği üyelerin oy birliğiyle kabul edildi. Tüzüğümüz onay için T.C. İstanbul Valiliği Dernekler Genel Müdürlüğüne teslim edilmiş olup derneğimize hayırlı olmasını temenni ederiz.