Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından Türkiye Ulusal Enerji Planı Yayınlandı.

Bakanlık tarafından hazırlanan senaryoda 2020-2035 yılları arası için üretim ve tüketimde oluşabilecek görünüm ortaya konuldu.

Hazırlanan bu senaryo çerçevesinde Türkiye Ulusal Enerji Planı içerisinde yer alan 2020-2035 yılı arasında;

  • Birincil enerji tüketimi 205,3 Mtep’e yükselmesi,
  • Elektrik tüketiminin 510,4 TWh seviyesine ulaşması,
  • Elektrik enerjisinin nihai enerji tüketimi içerisindeki payının %24,9 seviyesine erişmesi,
  • Enerji yoğunluğunun %35,3 oranında azalması,
  • Elektrik kurulu gücünde; Toplamda 189,7 GW’a, Güneş enerjisinde 52,9 GW’a, Rüzgar enerjisinde 29,6 GW’a, Nükleer enerjide 7,2 GW’a yükselmesi,
  • Elektrik üretiminde kesintili yenilenebilir enerji kaynaklarının (rüzgar ve güneş) payının %34,2’ye, yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam payının ise %54,7’ye yükselmesi,
  • Elektrik kurulu gücünde ise kesintili yenilenebilir enerji kaynaklarının (rüzgar ve güneş) payının %43,5’e, yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam payının ise %64,7’ye yükselmesi,
  • Şebeke esneklik ihtiyacının karşılanabilmesi için de batarya kapasitesinin 7,5 GW’a (2 saat dolum süresi), elektrolizör kapasitesinin 5 GW’a, talep tarafı katılının da 1,7 GW’a ulaşması,

Tahmin edilmektedir.

Haber bağlantı:

https://www.gensed.org/basin/turkiye-ulusal-enerji-eylem-plani-yayinlandi

Yayınlanan Türkiye Ulusal Enerji Planı’na aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz;