Endüstriyel Tesislerde Çevre Güvenliğinde En Son Teknolojiler

Pıds- Perımeter Intrusıon Detectıon System

Dünyada giderek artmakta olan tehdit risk ve seviyeleri, işletmelerin varlıklarını koruma altına almalarının önemi her geçen gün arttırmaktadır. Güvenlik tedbirleri konusunda Endüstriyel Tesislerde başlangıç noktası işletme sahasının çevresi olmaktadır. Bu bölgede kurulacak sızmaya veya sabotaja karşı güçlü ve güvenilir bir algılama çözümü, İşletmenin riskini asgariye indirecektir.

Potansiyel bir ihlal durumunda hızlıca edinilen doğru lokasyon bilgisi, bu ihlale karşı yapılacak müdahalenin hızlıca yapılabilmesi açısından büyük öneme taşımaktadır. Hızlı ve doğru müdahale İşletmenin kayıplarını asgariye indirilmesini sağlayacaktır. Çevre İhlali Algılama Sistemi’nin tesisteki diğer güvenlik çözümleri (CCTV, Acil Anons gibi) entegrasyonu sağlanarak, gerçek zamanlı veri izlemesi yapılabilir ve davetsiz misafirlere tepki gecikmeden verilebilir.

Fiber optik sensör kablo tabanlı çevre güvenlik sistemi, Endüstriyel tesislerde uygun maliyetli ve güvenilir çözümler sunabilmektedir ve bilinen konvansiyonel çevre güvenlik sistemlerine göre daha fazla tercih edilen teknoloji olmaktadır.

Fiber optik çevre güvenlik sistemi, tek bir kontrol ünitesi ve tek bir fiber optik sensör kablo ile sahada hiçbir elektronik malzeme kullanılmadan 100km menzile kadar çözümler sunabilmektedir. Sistemde kullanılacak fiber optik sensör kablonun toprağın hem altında hem de üstünde konumlandırılmasının yapılarak farklı kullanım opsiyonlar sağlayabilmektedir. Fiber sensör kablo toprak altına gömülebilir, çit veya duvar üzerine sabitlenebilir. Uygulamanın yapılacağı tesislerin çevre uzunlukları 100 metre ile 100 kilometre arasında değişiklik gösterebilir.

Sistemin Akıllı Özellikleri

Kablo Kopukluğu & Sabotaja Direnç

İngilizce ’de kısaca PIDS olarak kısaltılan Çevre Güvenlik Sistemlerinde kullanılan fiber optik sensör kablonun bağlandığı kontrol ünitesi DAS (Distributed Acoustic Sensor) algılama üniteleri, tek veya çoklu kanal seçenekleriyle kullanıcılara sunulmaktadır. Çoklu kanal seçeneği ile uygulanan çevrimsel döngü sayesinde sistem, fiber sensör kablonun kesilmesi veya hasar görmesi durumunda bile kesintisiz çalışmaya devam edecektir.

Yanlış Alarm Direnci

DAS ünitesine programlanan yapay zekâ teknolojisini kullanarak, algılama algoritmaları sayesinde, sistem değişik olayların akustik parmak izlerinin incelemesini yaparak, çevresel faktörlerin yarattığı sinyal ile gerçek güvenlik riskini içeren sinyaller arasında filtreleme yapabilmektedir.

Kesin Konum

Akıllı algoritma ve üstün sinyal işleme teknolojilerinin birleşimiyle, potansiyel tehdidin bulunduğu noktanın 100km menzil içinde sadece 5 metrelik sapma payıyla, hızlı ve kesin bir şekilde tanımlanması sağlanabilmektedir.

Entegrasyon

Sistemin yazılımı sayesinde, üçüncü parti sistemlerle geniş çapta entegrasyon ve tek bir ara yüzden gerçek zamanlı bilgi izleme imkanı sağlanabilmektedir.

Düşük Maliyet

Diğer teknolojilerle kıyaslandığında, sistemin kurulum ve işletim maliyeti son derece düşüktür. Ayrıca sistemin çalışması için sahada hiçbir elektronik ekipman olmadığı için sahada enerjiye ihtiyaç duyulmamakta ve enerji kablolaması yapılmamaktadır.

Çoklu Çit Tipleri

Toprak üstü çit üzerinde yapılacak uygulamalarda sistemin özgün yapılandırma yeteneği sayesinde, farklı tip çitler ile uygulanabilmektedir.

Toprak Altı Uygulama

Toprak altına gömülü fiber sensör kablo çözümü sayesinde kablo tamamen gizlidir ve insan ve araçların İşletme sahasına 5-10m aralığındaki mesafelere varmadan algılama kapasitesine sahip olabilmektedir.

Tipik Uygulamalar

 • Çevre İhlali Algılaması;
  • Hava ve deniz limanları
  • Petrol ve gaz tesisleri
  • Enerji üretim ve dağıtım tesisleri
  • Cezaevleri
  • Kritik ulusal yapılar
  • Yerleşim kompleksleri ve özel mülkler
  • Üretim tesisleri
 • Sınır Güvenliği
 • Telekom ve Veri Kablosu Güvenliği
 • Demiryolu ve Konveyör Hattı İzleme
Endüstriyel Tesislerde Çevre Güvenliğinde En Son Teknolojiler 1

Çit Üzerinden Algılama

DAS Fiber optik çevre güvenliği algılama sistemi zincirli, kaynak ızgaralı ve parmaklıklı olanlar dahil, bütün çit yapıları için uygundur. Üstün olay sınıflandırma yeteneği sayesinde, sistem birden fazla ihlal teşebbüsünü 5m’lik sapma ile noktasal olarak algılayabilir.

Çite tırmanma, çiti kesme veya kaldırma gibi olaylar, akıllı işleme algoritmaları sayesinde %95 oranında doğru alarmı vererek, sistemdeki hatalı alarmları asgariye indirir.

Sistemin çalışması için sahada enerjiye ihtiyaç bulunmamaktadır. Sahada bulunan fiber optik sensör kablo, elektromanyetik gürültüden etkilenmemekte ve kendinden emniyetli yapısı sayesinde, patlama riski bulunan (Ex proof) mahallerde de kullanılabilmektedir.

Duvar Üzerinden Algılama

DAS Fiber optik çevre güvenliği algılama sistemi, duvara montaj için de uygundur ve tırmanma veya duvarı kırma teşebbüsünde doğru algılama sağlar.

Fiber optik sensor kablo ayrıca duvar üzerindeki dikenli veya jiletli tel üzerine de uygulanabilir. Üstün sinyal işleme teknolojisi, çevresel gürültüyü filtreleyerek hatalı alarmları asgariye indirir.

Toprak Altından Algılama

Toprak altına fiber optik sensör kablo gömülerek, Endüstriyel tesis çevresinin, fiziksel sınırlandırmasının olmadığı koşullarda korunması mümkündür. İhlali yapanların henüz sahaya girmeden algılanmasının sağlanması ve kablonun toprak altına gömülü olması, diğer teknolojilere kıyasla ciddi avantajları beraberinde getirmektedir.

Birden fazla insan ve aracı aynı anda algılama ve birbirinden ayırma yeteneği sayesinde, toprak altına gömülü algılama, uygulaması hızlı, düşük maliyetli ve yüksek güvenirlikli bir çözümdür.

Endüstriyel Tesislerde Çevre Güvenliğinde En Son Teknolojiler 2

Sensör Kablo Kopukluğuna Karşı Yedeklilik

Endüstriyel Tesislerde Çevre Güvenliğinde En Son Teknolojiler 3

DAS Fiber optik sensör kablolu çevre güvenliği algılama sistemi, kurulumu kolay ve sahada enerjiye ihtiyaç gerektirmeyen, böylelikle kullanım maliyetini ciddi miktarda düşüren bir çözümdür.

Hiçbir soğutma ünitesi (fan gibi) ihtiyaç olmadan ayrıca sistem içinde elektromekanik hareket eden parça olmayışı ve yüksek güvenirlikli Telekom bileşenlerinden oluşan iç yapısı ile sistemi yıllar boyunca güvenilir bir şekilde algılama yapmaya devam edebilmektedir.

İhlalin yapıldığı mahal hakkında İşletme Operatörlerine 5 metrelik fark ile verilen konum bilgisi, olaylara hızlıca müdahale edilmesini sağlayabilmektedir.

Özet- Çevre Güvenliğinde Neden Fiber Optik Sensör Teknolojisi?

Yüksek Güvenirlik: Üstün sinyal işleme teknolojisi ile olay konumunun hızlı ve kesin olarak aktarılması,

Uzun Yaşam Ömrü: Alternatif teknolojilere kıyasla düşük kurulum ve uzun ömürlü olması nedeniyle düşük İşletme (kullanım) maliyeti,

Kablo Kopukluklarına Karşı Direnç: Sabotaja karşı, kablonun kopması veya hasar görmesi durumunda bile kesintisiz algılama yapılabilmesi.

Sistem Mimarisi

Endüstriyel Tesislerde Çevre Güvenliğinde En Son Teknolojiler 4

DAS fiber optik sensör kablo ile algılama ünitelerinin esnek sistem mimarisi sayesinde, birden çok ünitenin network yapılarak Üst yazılımlar veya herhangi bir 3.parti güvenlik yönetim sistemine entegrasyonu mümkün olabilmektedir.

Bandweaver’ın MaxView yazılımının sistem mimarisiyle, birden çok sahadaki birden çok sistem tek bir kullanıcı dostu arayüze entegre edilebilir.

Maxvıew Yazılımı

MaxView’ın esnek mimarisi, birden çok sahada bulunan çeşitli alt sistemlerin tek bir yapıda toplanarak, ihlal durumlarında kullanıcıların hızlı ve etkili tepki vermesine imkân tanıyabilmektedir.

Maxvıew Ana Özellikleri

Güçlü Görüntüleme

MaxView’ın kolay yapılandırılabilen arayüzü, kullanıcının isteği ve ihtiyacına göre tasarlanmasına imkan tanır. Görüntülemede, 2D GIS haritalama, şematik diyagramlar, saha fotoğrafları veya interaktif 3D modelleme kullanılabilir.

Endüstriyel Tesislerde Çevre Güvenliğinde En Son Teknolojiler 5

Veri Yönetimi

MaxView’ın sistem mimarisi, 3. parti Sensörler, CCTV, yangın, ihlal ve geçiş kontrol sistemleri gibi diğer teknolojilerin verilerini birden fazla sahadan alarak, tek bir merkezi sistemin bünyesinde toplayabilmektedir.

Veri Aktarımı

MaxView, diğer kontrol sistemlerine veri aktarabilir, yaygın şekilde kullanılmakta olan standart iletişim protokollerini yönetebilmektedir.

Bandweaver Hakkında

DAS Horizon ve DAS FenceSentry sistemlerinin Üreticisi olana Bandweaver Ltd., 2002’den beri fiber optik sensör kablo üzerinden çevre güvenlik sistemleri ve entegre teknolojiler sağlamaktadır. Ayrıca 30.000km ve 3.500 sistem kurulumuyla, erken yangın algılama sektöründe de DTS (Distributed Temperature Sensor) ve Fiber optik doğrusal yangın algılama sistemi hakkında bilgi ve tecrübeye sahip olarak bu konuda rakipsizdir.

Yazar: Levent Ceylan / BTS YANGIN