Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılacak

Taslak düzenleme 31 Temmuz 2023’e kadar kamuoyu görüşüne açık olacak!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde değişiklik öngören bir taslak çalışma yayımladı.

Taslak çalışmaya göre kurum düzenlemenin Önlisans başvuru usulü başlıklı 12’nci maddesi, Aynı yere birden fazla başvurunun yapılması halinde öncelik hakkı başlıklı 14’üncü maddesinde, Önlisans süresi içerisinde tamamlanması gereken iş ve işlemler başlıklı 17’inci maddesinde , Lisans tadil başvurularının incelenmesi, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması başlıklı 24’üncü maddede, Lisans yenileme başvurularının değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması başlıklı 25’inci maddesinde ve İletim lisansı sahibinin hak ve yükümlülükleri başlıklı 31’inci maddesinde değişiklik planlıyor.

Bununla birlikte taslak çalışma düzenlemeye Orman İzinleri başlığı ile Geçici Madde 40 ile Bölgesel üretim tesisi kapasitelerinin yayımlanması başlıklı Geçici Madde 41’in eklenmesi öneriliyor.

Kurumun yayınladığı taslak çalışma depolamalı elektrik üretim tesisi yatırımları, rüzgar enerjisi sahalarında lisanssız elektrik üretim tesisi yapılması, ön lisans sürecinde Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği kapsamındaki gerekli karara yönelik başvuru süresi ile lisans yenileme ve tadil işlemlerine yönelik başvuru süreçlerine yönelik değişiklikler içeriyor.

Düzenleme 31 Temmuz 2023 tarihine kadar kamuoyu görüşüne açık olacak.

Kaynak ve taslak çalışma için bağlantıyı tıklayınız: