EGİAD Ege Genç İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, 2021 – 2022 yılına ilişkin Ekonomik Değerlendirmede Bulundu.

EGİAD’dan 2021 – 2022 Ekonomik Değerlendirme

2021 yılını olumlu beklentiler ile karşılamıştık fakat yıl boyunca gerek global ekonomi gerekse ulusal ekonomi tarafında maalesef olumlu bir tablo göremedik. Artan enerji, gıda ve emtia fiyatları, tedarik zincirlerindeki sorunlar, lojistik giderleri ve hammadde konusundaki sıkıntıları topladığımız zaman ortaya çıkan yüksek enflasyon oranları 2021 yılında tüm dünyayı etkisi altında tuttu.

2022’ye girerken enflasyonist ortamın devam edeceğini söyleyebiliyoruz. Uzmanlara göre enflasyon rakamlarındaki yükseliş seyri, 2022 sonuna kadar tüm dünyada sürebilir. Ekonomik raporlar, küresel enflasyonda bir önceki yıla oranla görülen artışın bazı ülkelerin faiz oranlarını artırmasına yol açabileceğini belirtiyor. Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşı ile tedarik zincirindeki sorunların yeni yılda da devam etmesi mümkün görünüyor. Pandemide kesenin ağzını açan hükümetler mali bilançolarını düzeltebilmek için 2022’de kesenin ağzını kısmak ve kemer sıkmak zorunda kalacak.

Özellikle kasım ayından itibaren kur tarafındaki aşırı oynaklıklar, yurtiçi enflasyon üzerinde ciddi bozulmalar yarattı. Piyasa beklentilerinin karşılanamadığı bir ekonomide haliyle iyileşmenin gerçekleşmesi mümkün olmaz. 2022 yılında yurtiçi ekonomik görünümün bugüne kıyasla bozulmasını önlemek için ekonomi yönetimi tarafından piyasadaki ana beklentilerin güçlü iletişim ile ortaya konması; güvenin oluşması ve fiyat istikrarının tesis edilmesi için yoğun tempolu bir çalışmanın yürütülmesi gerekiyor. Tüketiciler ve üreticiler açısından bakıldığında 2022 yılının zorlayıcı şekilde geçeceğini bilerek o yönde hazırlıkların yapılması gerekiyor.

Bir parantez de ihracatçılarımız için açmak gerekiyor. Salgın döneminde üretimi aksatmayarak tüm dünyanın güvenini kazandılar. İhracatımızdaki başarılı performansın büyüme verilerine yansıdığını görüyoruz. Net ihracatın büyümeye katkısı birinci çeyrekte 1,2 puan, ikinci çeyrekte 6,9 puan, üçüncü çeyrekte ise 6,8 puan oldu. Krizlere alışık ve kriz karşısında esneklik ve çeviklik kasları güçlü ihracatçılarımız sayesinde 2022’de bu katkının devam edeceğini öngörüyoruz fakat bunu sağlamak için özellikle kur değişimi, enflasyon ve asgari ücret düzenlemesi ile artan işletme sermayesi ihtiyacını karşılama noktasında destek mekanizmalarının ivedilikle oluşturulması lazım.