Bina Tesisat Klemensleri

Modern bina tesisatları klemens sistemlerine önemli görevler yükler. Komponentlerin tümü maliyetleri minimumda tutmak için kolay kullanılabilmelidir, kablaj net ve güvenilir olmalıdır.

Sonuçta tesisatlarda kullanılan klemenslerde bazı özellikler vardır. Örneğin tesisat dağıtım sistemlerinin montaj ölçüleri korunmalıdır. Tesisat sistemlerinde kullanılan nötr baraları klemenslerin yanından çekilerek dokunma emniyeti sağlanmalıdır. Nötr iletkeni ayırma klemensleri kullanılarak, iletkenler sökülmek zorunda kalmadan nötr
iletkenlerinin toprağa karşı izolasyon direnci ölçülebilmelidir. Net kablaj elde etmek için bağlantı noktaları mutlaka etiketlenmelidir. Etiketleme, dokümantasyonu da basitleştirir. Mevcut tesisat dağıtıcıları hiçbir kısıtlama olmadan ve bağlantı sistemi dikkate alınmadan genişletilebilmedir.

Bina Tesisat Klemensleri 1

Bina Tesisatlarında Bağlantı Sistemleri

Bina tesisatları için farklı bağlantı sistemlerine sahip klemensler mevcutttur. Öncelikli olarak push-in veya vidalı bağlantı sistemleri seçilebilir. Push-in sisteminin vidalı bağlantıya göre önemli avantajı bağlantı noktasının akım taşıyan parçalarla temas etmeden açılmasıdır. Bağlantı herhangi bir sivri uçlu aletle serbest bırakılabilir.

Phoenix Contact’ın tesisat klemenslerinin referansında “I” harfi vardır:

• Vidalı bağlantılar için UTI
• Push-in bağlantılar için PTI

Bu tanımlama tesisat klemensleriyle bu tip uygulamalarda kullanımı öngörülmemiş
klemensler arasında ayrım sağlar.

Klemenslerin başka versiyonları da vardır: geçiş klemensleri, topraklama klemensleri, nötr ayırma klemensleri ve çok katlı klemensler. Farklı bağlantı sistemleri ve versiyonlar birbirleriyle kolayca kombine edilebilir. Phoenix Contact’ın tesisat klemenslerinde nötr barası aynı kattadır.

İlginizi Çekebilir: Aşırı Gerilim Koruma Temiz Su Sağlıyor

Doğru Tasarım Çok Önemlidir

DIN 43880 (Elektrik tesisatları için entegre ekipman; toplam ölçüler ve ilgili montaj ölçüleri) elektrik tesisatlarında kullanılan komponent ve muhafazaların ölçülerini tanımlar. Koruma kapaklarının ölçüleri de bu standartta tanımlıdır. Sıklıkla koruma kapakları tesisat dağıtıcılarında elektrik çarpmasına karşı ek koruma amacıyla kullanılır. Koruma kapaklarındaki kilitleme çengelleri alanı hızlıca sınırlayabilir. Tesisat klemensinin yüksekliği büyük kesitlerin kapağın altından kolayca geçip geçemeyeceğini belirler. Phoenix Contact’ın tesisat klemensleri bu gereklilikleri sağlar.

Basit Köprü Montajı

PTI ve UTI tesisat klemensleri Clipline complete üniversal klemens sistemine aittir. Köprüler ve test adaptörleri gibi aksesuarlar tüm bağlantı sistemlerinde kullanılabilir. Sonuç olarak gerekli depolama alanı minimumda tutulur ve her bir malzemenin devir hızı yüksek olur.

Üç katlı klemenslerde çift fonksiyon kanalı vardır. Bu fonksiyon kanalları geçmeli köprülerle çeşitli potansiyellerin kolayca dağıtılmasını sağlar. Üç fazlı sistemler bile kolaylıkla kurulabilir. Atlamalı köprüleme köprünün kontak pinleri kırılarak yapılabilir. Temas yüzeyi hafif delikli yapıdadır ve herhangi bir kuvvet uygulamadan bireysel olarak yapılandırılabilir ve aynı zamanda kırılmanın yapıldığı yerde kenarların temiz olmasını sağlar.

Clipline complete kapsamlı aksesuarlara sahiptir. Standartlaşmış geçmeli bölgeli fonksiyon klemensleri özel devre uygulamalarında kullanılır. Komponent fişleri, sigorta fişleri ve ayırma fişleri üç katlı klemenslerin birçok uygulamasında kullanılabilir. Bıçaklı izolatörler sağlık sektöründeki devreleri ayırmak için kullanılır. Bıçaklı izolatörlü klemens tipleri DIN VDE 0100-718 (Alçak gerilim tesiatlarının montajı – Özel teisatlar veya bölgeler için gereklilikler) emniyet gereksinimlerine uygundur. Ölçme ve test için çok sayıda test fişi vardır.

Net ve Anlaşılır Etiketleme

PTI üç katlı klemenslerin etiketleme yüzeyleri birçok tesisat ortamında kolayca fark edilecek şekilde düzenlenmiştir. Bu, hatalı kablajı önler ve dokümantasyonu kolaylaştırır. Project Complete yazılımı klemenslerin planlaması ve etiketlemesinde kullanılır. Project Complete’te klemenslerin kullanıcı dostu planlama ve yapılandırması için bir modül ve ayrıca klemens, kablo ve iletkenleri etiketlemek için bir modül bulunur. Etiketleme malzemelerinde kapsamlı seçim imkanı vardır.

Clipline complete serisi tesisat klemensleri birçok avantaj sunar: Birbirleriyle
uyumludurlar – tüm klemenslerde nötr barası aynı kattadır. Farklı bağlantı tipinde ve farklı kesitte klemensler kombine edilebilir. Sonuç olarak tesisat dağıtıcıları kolayca genişletilebilir. Standart aksesuarların kullanımı stok envanterini azaltır ve tlık sağlar. Tek bir kaynaktan birçok malzeme tipinden oluşan etiketleme sistemleri elde edilebilir. Dahası Phoenix Contact’ın tesisat klemens serisi sürekli gelişmekte ve genişlemektedir.

https://blog.phoenixcontact.com/marketing-tr/