AGİD | Fahir Gök | Yönetim Kurulu Başkanı | Röportaj