AFDD İle Yangına Sebebiyet Verebilen Elektrik Sistemlerindeki Hatalar Sona Eriyor!

Konutlarda ve yaşam alanlarında meydana gelen yangınların yaklaşık yüzde 30’u ark kaynaklıdır. Elektrik tesisatlarında kullanılan otomatik sigorta ve kaçak akım koruma rölesi ark hatası durumunda sistemi açtırmaz ve yangın oluşmasına engel olamaz. Bu noktada devreye giren Legrand, ark hatası algılama röleleri mikroişlemci teknolojisine sahip AFDD ile seri ve paralel ark hatalarına karşı kesin ve güvenli koruma sağlayarak oluşabilecek kötü senaryoların önüne geçiyor. 

Aslında her gün haberlerde ve gazetelerde elektrik kontağından çıktığı söylenen sayısız yangın haberi ile karşılaşıyoruz. Elektrik kontağından çıktığı belirtilen bu yangınların asıl nedeni elektrik sisteminde oluşan ark hatalarıdır.

Diğer bir bakış açısıyla konuya bakacak olursak sigortalar, yapı itibariyle elektrik devrelerini kısa devre ve aşırı yüklenmeye karşı koruyan devre elemanları olup anahtarları sayesinde bağlı bulundukları devrelerin açılıp kapanmasını sağlamaktadır. Kaçak akım koruma anahtarları ise herhangi bir elektrik tesisatında gelen ve dönen akımların toplamının sıfır olması esasına göre çalışır. Bir başka ifade ile fazdan giren akımların vektörel toplamı ile nötr’den dönen akımların vektörel toplamı sıfır olmalıdır.

Ark hatası algılama rölesi AFDD çalışma prensibi;

Bu bilinçle Legrand, ark hatası algılama röleleri mikroişlemci teknolojisine sahip AFDD ile ark hatası rölesinin çalışma prensibi içinde bulunan elektronik devre yardımıyla ark sırasında meydana gelen yüksek frekansın algılanması ile oluşabilecek yangınların önüne geçmede temel bir görev üstleniyor.

Ark hatası diğer bir ifade ile AFDD rölesi her linyeye bir adet uygulanması gerekir. Eğer entegre kaçak akımlı versiyonu kullanılmamış ise sistemin en başına kaçak akım koruma anahtarı ve her linyeye entegre sigortalı ark hatası rölesi kullanılmalıdır.

*Ark hatası algılama rölesi

www.legrand.com.tr

AFDD İle Yangına Sebebiyet Verebilen Elektrik Sistemlerindeki Hatalar Sona Eriyor! 1