ABB, Robot ve Robot Filosunun Mevcut Durumunun Değerlendirilebilmesi İçin Kondisyon Bazlı Bakım Hizmetini Başlatıyor.

Yeni servis hizmeti, optimize edilmiş üretim performansını iyileştirilmiş  robot yönetimi aracılığıyla sağlar.

ABB’nin yeni Kondisyon Bazlı Bakım (CBM) servis hizmeti, robot kullanıcılarının verimliliklerini optimize  edebilmeleri ve arıza süresini en aza indirebilmeleri için gerçek zamanlı operasyonel verilere dayalı olarak  tek veya robot filoları için önleyici bir bakım programı oluşturmasına olanak tanır.

Kondisyon Bazlı Bakım (CBM), robotun yaptığı işi, hızı, hızlanmasını ve dişli kutusunun aşınması da dahil  olmak üzere performansı etkileyebilecek olası sorunları belirlemeye yardımcı olmak için, robot  operasyonları ile ilgili gerçek zamanlı verileri kullanır. Bu değişkenler, olası bir arıza veya arızanın  olasılığını ve zaman çerçevesini hesaplayabilmek için, ABB’nin dünya çapındaki robot veritabanındaki  diğer robotlarla karşılaştırılır. 

Büyük robot filolarına sahip müşterileri hedefleyen ABB’nin Kondisyon Bazlı Bakım (CBM) aracı, etkilenen  parçaların onarımını veya değiştirilmesini içeren düzeltici bir eylemin gerekip gerekmediğini önerebilir.  Hangi parçaların ne zaman arızalanacağını belirleyerek, yedek parçalar satın alınabilir ve stokta tutmak  zorunda kalmadan hazırlanabilir, bu da kullanıcıların bütçelerini planlamalarına yardımcı olur ve  gerektiğinde işi yürütmek için tüm olası kaynakların mevcut olabilmesini sağlar. 

Önceden, kullanıcılar için dişli kutuları gibi önemli parçaların aşınıp aşınmadığını veya değiştirilmesi  gerekip gerekmediğini belirlemek zordu. Bu, sorunların bir arızaya kadar teşhis edilemediği veya ihtiyaç  duyulduğunda mevcut olmadığı veya parçaların gereksiz yere satın alındığı ve robot arızalandığında  üretimin durması anlamına geliyordu. 

Yeni Kondisyon Bazlı Bakım (CBM) aracı, müşterilerin robotlarını iyi çalışır durumda tutmalarına ve  performansını en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olabilmek için, performansa dayalı bir önleyici bakım  çizelgesi oluşturmak için ihtiyaç duydukları tüm gereken bilgileri sağlar. İzleme ayrıca erken arıza  olasılığını en aza indirir ve Arızalar Arasındaki Ortalama Süre (MTBF) oranını uzatır ve robotun çalışma  ömrünü artırır. 

Müşterilerin hangi önleyici tedbirleri alacaklarına karar vermelerine yardımcı olmak için, robot için seri  numarası, özet tablosu, veri analizi, bireysel bakım önerileri, sonuçlar ve sistemin derecelendirmesini  içeren bir rapor sunulur. Müşteri, bu verileri kullanarak, gerekirse ABB’nin yardımıyla uygun bir bakım  programı tasarlayabilir.

ABB Robotik Ürün Yönetimi Başkanı Antti Matinlauri, ‘’ Kondisyon bazlı bakım servisi hizmetimiz, bakım  ve onarım programları etrafında daha fazla öngörülebilirlik sağlayarak, müşterilerin kurulu robotlarından  en iyi şekilde yararlanmasını sağlar. Müşterilerimiz, artık bir arızayı gidermek için yedek parça temininde  meydana gelen hatalardan veya gecikmelerden kaynaklanan beklenmedik arıza sürelerini ortadan  kaldırarak üretim verimliliklerini optimize edebilir. Kullanıcılar ayrıca, örneğin bir robot üretim hattındaki  diğer robotlara kıyasla aşırı kullanılıyorlarsa veya ağır yükler robotun kendi önerilen tasarım  parametrelerinin dışında çalışmasına neden oluyorsa, hangi robotların komponent arızası riskinin artmış  olabileceğini tam olarak anlayabilecekler. ‘’ 

Kondisyon bazlı bakım hizmeti, müşterilerinin robotlarından daha fazla yararlanmasına yardımcı olmak  için ABB tarafından sunulan en yeni servis paketidir. ABB’nin kapsamlı servis hizmetleri, kurulum ve  devreye alma, onarım ve değiştirmeler, yedek parçalar ve sarf malzemelerinden, robot bakım paketlerine  kadar bir dizi alanı kapsar. 

Kondisyon bazlı bakım servisi hakkında daha fazla bilgi için www.abb.com/robotics adresini ziyaret edin  veya yerel servis temsilcinizle iletişime geçin. 

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex), daha üretken ve sürdürülebilir bir gelecek için toplumun ve endüstrinin dö nüşümüne enerji veren öncü bir küresel teknoloji şirketidir. Elektrifikasyon, robotik, otomasyon ve ha reket portföyünü birbirine bağlayan yazılım ile ABB, performansını yeni seviyelere taşımak için  teknolojinin sınırlarını zorlamaya devam ediyor. ABB’nin başarısını 130 yıla uzanan mükemmeliyet gele neği ile bugün 100’den fazla ülkedeki yaklaşık 110.000 çalışanı sürdürüyor.

ABB Robotik ve İmalat Otomasyonu, robotik, makine otomasyonu ve dijital hizmetlerde bir öncü olarak  otomotivden elektroniğe ve lojistiğe kadar çok çeşitli endüstriler için yenilikçi çözümler sunar. Dünyanın  önde gelen robotik ve makine otomasyon tedarikçilerinden biri olarak 400.000’den fazla robot çözümü  sağlamıştır. Her ölçekteki müşterilerimizin üretkenliği, esnekliği, sadeliği ve çıktı kalitesini artırmasına  yardımcı oluyoruz. Geleceğin bağlantılı ve kolaboratif fabrikasına geçişlerini destekliyoruz. ABB Robotik &  İmalat Otomasyonu, 53’ten fazla ülkede 100’den fazla lokasyonda 10.000’den fazla kişiyi istihdam et mektedir.

https://new.abb.com/tr

ABB, Robot ve Robot Filosunun Mevcut Durumunun Değerlendirilebilmesi İçin Kondisyon Bazlı Bakım Hizmetini Başlatıyor. 1