4 Kasım 2023 Cumartesi Günü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gerçekleşti

Toplantı ETMD Genel Merkezi Seminer Salonunda 30 üye katılım ile gerçekleştirildi.

Divan kurulu başkanlığına Sayın Mustafa Cemaloğlu, Divan Kurulu Başkan Yardımcılığına Sayın Faruk Başar ve Katip Üye Namık Demirağ seçildi. Açılış konuşmasını Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cemil Topak gerçekleştirdi.

4 Kasım 2023 Cumartesi Günü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gerçekleşti 1

Sonrasında divan kurulu başkanlığında değerli üyelerimizle birlikte Genel Kurul gündemi ele alındı. Üyelerin çoğu söz aldı ve görüşlerini bildirdi.

Olağanüstü Genel Kurul Gündemi:

  1. Genel Kurul Toplantısının Açılması,
  2. Divan Heyetinin Oluşturulması,
  3. Saygı Duruşu Ve İstiklal Marşı,
  4. Divan Heyetine Toplantı Tutanaklarını İmzalama Yetkisi Verilmesi,
  5. Yönetim Kurulunun Olağan Üstü Genel Kurul Kararının Okunması,
  6. Olağan Üstü Toplantı Çağrısına Konu Olan Dernek Tüzüğünün Okunması,
  7. Değişiklikler Konusunda Görüş Ve Önerilerin Alınması,
  8. Dilek Ve Temenniler,
  9. Kapanış.

Olağanüstü Genel Kurulumuzda Alınan Kararlar:

• Derneğimizin adının “Elektrik Mühendisleri Derneği” olması,
• Dernek üyeliğinde 5 yıl deneyim şartının kaldırılması,
• Sivil toplumla ilişkiler genel müdürlüğünün istemiş olduğu değişiklikler,

30 katılımcının 29 evet oy çokluğu ile kabul edilmiştir.