2M Kablo 10. RLC Etkinliği

Yıldız Teknik Üniversitesi’nin bu yıl 10. kez düzenlediği ve sektörün önde gelen firmalarının etkinliklerinin yer aldığı RLC günlerinde 2M Kablo bir saatlik bir sunum gerçekleştirdi.

26 Şubat 2014 tarihinde 2M Kablo Yönetim Sistemleri ve İnsan Kaynakları Müdürü Sn. Özlem Kolege “Entegre Yönetim Sistemleri” konulu sunumunda Yönetim sistemleri konusunda genel bilgiler verdikten sonra katılımcı öğrencilere Entegre yönetim sistemleri konusunda yararlı bilgiler verdi.

Entegre yönetim sistemi kalite, çevre, iş sağlığı ve iş güvenliği vb. konulardaki yönetim disiplinlerinin tek bir çatı altında toplanarak bir bütünsellik içinde yönetilmesi amacıyla kurulan sistemdir. İhtiyaç duyulan yönetim sistemlerinin çeşitliliği ve bu sistemlerin farklı yapılarda ve bakış açılarında kurulması, sistemlerin yönetilmesinde güçlük yaratmaktadır. Karşılaşılacak sorunların bertaraf edilmesi için sistemler bütünsel bir anlayışla Entegre Yönetim Sistemi olarak kurulabilir veya mevcut sistemler sonradan entegre (bütünleşik) hale getirilebilir.

Yıldız Teknik Üniversitesi Ar-Ge ve İnovasyon Kulübü öğrencileri ise 20 kişilik bir grup ile 27 Şubat 2014 tarihinde 2M KABLO’nun Silivri tesislerini ziyaret etti. Üniversitenin Mühendislik fakülteleri öğrencilerinden oluşan grubun ilgi alanları da dikkate alınarak ziyaret esnasında teknik anlatımlara ağırlık verildi.

2M Kablo Fabrika Müdürü Cevdet Öztürk kısa bir firma tanıtımının ardından kablo sektörü, kablo tanımlamaları gibi konularda teknik bilgiler verdi. Özellikle son 5-6 yıldır bir çok proje şartnamesinde zorunlu tutulan Halojensiz ve Yangına dayanıklı kablolar konusuna daha fazla zaman ayrıldı. Çok katlı binaların yaygınlaştığı günümüzde oluşabilecek yangınların ciddi tehdit olduğu bilinmektedir. Her ne kadar istatistiksel olarak yangın çıkış nedeni %50 oranında sigara’ya bağlı olsa da yangının yayılması alanında kablolar önemli bir risk oluşturmaktadır. %18 oranıyla elektrik arızası kaynaklı yangınlar ikinci sırada yer almakla birlikte büyük çoğunluğunun uygulama hatalarından kaynaklandığı özellikle belirtildi. Ziyaretçi öğrencileri mesleklerini ellerine aldıklarında kablo konusunun azımsanacak ve kolay geçiştirilecek bir alan olmadığı bilinci verilmeye çalışıldı.

2M Kablo 10. RLC Etkinliği 1

2M Kablo 10. RLC Etkinliği 2